IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Ştiinţe sociale",
Chișinău, Moldova, 26 septembrie 2020
Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Științe sociale
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Paladi F., Bulimaga T., Savva M., Macovei V., Prohin M., Dembiţchi A., Mladina V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
CZU: [34+32]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2020 91
Disponibil în IBN: 26 octombrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (91)