IBN
Închide
Bulimaga Tatiana Alexei
Cuvinte-cheie (7): facilități legislative (1), acumulare netă de pasive (1), tipuri de instrumente (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Paradigmele financiar-contabile ale cadrului legislativ și normativ privind investiţiile străine în Republica Moldova
Autor Nou, Scutaru Alexandru, Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The importance of the technology transfer offices for universities
Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Managementul proprietății intelectuale la USM
Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-682-6.
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Studiul acţiunii preparatului din Spirulină ferribior asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor in Vitro
Ghinda Serghei1, Rudic Valeriu2, Chiroşca Valentina1, Chiriac Tatiana2, Rotaru Tatiana1, Zosim Liliana3, Bulimaga Tatiana3, Parii Angela4
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4