IBN
Închide
Bulimaga Tatiana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2021 - 2

Metoda fotoluminescenţei în caracterizarea factorilor de degradare vegetativă
Sprincean Veaceslav , Caraman Mihail , Bulimaga Tatiana , Paladi Florentin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susţinerea internaţionalizării IMM-urilor
Bulimaga Tatiana
Școala Doctorală Științe Economice, USM
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor
Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea triunghiului cunoașterii „Educație-Cercetare-Inovare” la USM: studiu de caz
Bulimaga Tatiana , Sprincean Veaceslav , Paladi Adrian , Savva Mariana , Paladi Florentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UVS in monitoring of environmental factors
Sprincean Veaceslav , Paladi Adrian , Bulimaga Tatiana , Paladi Florentin
State University of Moldova
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 7-a. 2020. Piscataway, New Jersey, USA. ISBN 978-172816636-0.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Importanța finanțării pentru dezvoltarea IMM-urilor
Bulimaga Tatiana , Scutaru Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Paradigmele financiar-contabile ale cadrului legislativ și normativ privind investiţiile străine în Republica Moldova
Sivoconi Anastasia , Scutaru Alexandru , Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Concepte științifice ce definesc esenţa şi necesitatea elaborării planului de afaceri
Scutaru Alexandru1 , Bulimaga Tatiana1 , Scutaru Nicoleta2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emanciparea femeii şi particularităţile lansării femeilor în business-ul autohton, avantage şi dezavantage, oportunităţi şi riscuri
Scutaru Alexandru1 , Bârdan Veaceslav2 , Bulimaga Tatiana1 , Scutaru Nicoleta3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul importului produselor lactate asupra producătorilor autohtoni: aspecte metodologice
Maximilian Silvestru1 , Scutaru Alexandru1 , Bulimaga Tatiana1 , Scutaru Nicoleta2 , Bârdan Veaceslav3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de efiecientizare a managementului proiectelor: Exemplul USM
Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de finanţare a afacerilor în Republica Moldova
Bulimaga Tatiana , Scutaru Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of the technology transfer offices for universities
Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Managementul proprietăți intelectuale la USM
Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul proprietății intelectuale la USM
Bulimaga Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-682-6.
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Studiul acţiunii preparatului din Spirulină ferribior asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor in Vitro
Ghinda Serghei1 , Rudic Valeriu2 , Chiroşca Valentina1 , Chiriac Tatiana2 , Rotaru Tatiana1 , Zosim Liliana3 , Bulimaga Tatiana3 , Parii Angela4
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16