IBN
Închide

204Publicaţii

1273Descărcări

124445Vizualizări

Cepoi Liliana141Rudi Ludmila132Rudic Valeriu113Miscu Vera65Zinicovscaia Inga59Djur (Maxacova) Svetlana51Valuţă Ana36Sadovnic Daniela27Codreanu Svetlana24Iushin Nikita24Grozdov Dmitrii23Bulimaga Valentina21Dumbrăveanu Veronica20Zosim Liliana17Ghinda Serghei17Ghelbet Viorica16Iaţco Iulia16Doni Veronica15Chelmenciuc Viorica15Cojocari Angela13Rotari Ion11Frontaseva Marina9Rotari Ion8Tașca Ion8Gudumac Valentin7Ciumac Daniela7Pavlov Sergey7Gulea Aurelian6Chiroşca Valentina6Codreanu Liviu6Ouatu Vasile6Loseva Ludmila6Balan (Batîr) Ludmila6Duca Gheorghe5Mitina Tatiana5Culicov Otilia Ana5Cepoi Anastasia5Peshkova Alexandra5Prodius Denis4Elenciuc Daniela4Tagadiuc Olga4Brumaru Albina4Privalova Elena4Efremova Nadejda4Rotaru Natalia4Nartea Ecaterina4Lesnic Evelina4Vergel Konstantin4Coropceanu Eduard3Sardari Veronica3Ghicavâi Victor3Godoroja Pavel3Guţul Tatiana3Todosiciuc Alexandr3Kirkesali Elena3Bogdan V.3Cioban Mihaela3Luchian Alina3Gundorina Svetlana3Nicorici Alexandr3Rotari Mihaela3Strelcova Ludmila3Olan Olga3Lazarescu Ana2Turtă Constantin2Macari Vasile2Iluţa Ion2Lozan Vasile2Şova Sergiu2Cordeleanu Corneliu2Chiseliţă Oleg2Bivol Cezara2Andronache Lilia2Ştîrba Olga2Putin Victor2Sandu Galina2Popa Mariana2Gulea Alexandru2Cecal Alexandru2Darii Victoria2Popa Veaceslav2Dencicov-Cristea Lidia2Plîngău Ecaterina2Guila Angela2Carauş Vladimir2Rotaru Alina2Becze Anca2Simedru Dorina2Chianu Marin2Rodlovskaya Elena N.2Anufrik S.2Turchenko Vitalii2Lavric E.2Tasca Valentina2Sofroni Dumitru1Bouroş Paulina1Bogdevici Oleg1Vlad Pavel1Derjanschi Valeriu1Balmuş Nicolae1Kravţov Victor1Ungureanu Laurenţia1Maşner Oleg1Bulhac Ion1Reva Veaceslav1Toderaş Ion1Bacinschi Nicolae1Burlacu Valeriu1Crudu Valeriu1Arîcu Aculina1Barbă Alic1Bologa Olga1Cucicova Caleria1Parii Sergiu1Plăcintă Gheorghe1Diug Eugen1Lupan Ion1Nicolau Gheorghe1Valica Vladimir1Rusnac Liliana1Stratu Ecaterina1Tudor Elena1Slanina Valerina1Chiseliţa Natalia1Popa Alexei1Ţurcan (Olan) Olga1Roscov-Arcan Elena1Smeşnoi Valentina1Todiraş Mihail1Golovin Pavel1Cula Eugenia1Rotaru-Lungu Corina1Parii Angela1Clipca Ivana1Rotaru Tatiana1Povar Igor1Gribinet Ludmila1Moscalenco Dumitru1Pelin Iurie1Schibinschi Corina1Uncuţa Diana1Luchian Zinaida1Ichim Maria1Baltag Lilian1Fala Ghenadie1Bogdan Valeriu1Bulimaga Tatiana1Podgurschi Lilia1Pogonea Ina1Popovschi Lilia1Coreţchi Ianoş1Barbuţa Ala1Pantea Valeriana1Iovu Andrei1Bradu Nina1Cucer Ana1Secara-Kușnir Elena1Pavlicenco Natalia1Pisarenco Maia1Autor Nou1Melnic S.1Guţu Tatiana1Cobîleanscaia Larisa1Nuţa Ana-Mihaela1Prisacari Lilia1Caracaş Anastasia1Darii Gheorghe1Băţ Corina1Rotari Maria1Talpă Mihaela1Guţu Tatiana1Popa Mariana1Didîc Irina1Oltu Iulian1Mihalciuc Olga1Solcan Gheorghe1Solcan Carmen1Nehoroşev Pavel1Maftei Elena1Mihalachi Maria1Safonov Alexey1Seremet (Ceclu) Liliana1Izmailova Daria1Nistor Oana Viorela1Pantelica Ana1Cazacu Maria1Zaltariov Mirela-Fernanda1Vlad Angelica1Pistol Gheorghe1Plângău Dinu1Luchian A.1Lozovschi Z.1Anufric S.1Grinciuc D.1Vasilache Eugenia1Apostol Andrei1Iancu Decebal1Tregubova Varvara1Ilin Victor1Akshintsev Artem1Bobrikov Ivan1Carp Ecaterina1Ganea Larisa1Rotari Liliana1Rotari Mihaela1Mihalachi-Anghel Maria1Nacu Olga1Pistol V.1Chișlari Ih.1Chiriac Victor1Kravchenko Elena1Bondar A.1Sîrghi Olesea1Tarasov Kirill1Sohatsky Alexander1Căldare Veronica1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii27Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)5Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 4Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale3Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”3Curierul Medical3Microorganisms3Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”2Medicina stomatologică 2Ecological Chemistry and Engineering S2Desalination and Water Treatment2Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie2Environmental Science and Pollution Research2Revue Roumaine de Chimie2Nanomaterials2Canadian Journal of Microbiology2Materials2Water (Switzerland)2Intellectus1Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională1Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med” 1International Journal of Phytoremediation1Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya1Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics1Clean - Soil, Air, Water1Water, Air, and Soil Pollution1Environmental Engineering and Management Journal1Coatings1BMC Health Services Research1Ecological Engineering1One Health and Risk Management1Agricultura1Advances in experimental medicine and biology1Journal of Rare Earths1Food Bioscience1Archives of Microbiology1Environments - MDPI1Toxics1Nanotechnology for Environmental Engineering1Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia1Metals1Clean Technologies1Frontiers in Bioengineering and Biotechnology1
Microbial Biotechnology32Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane13International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova6IFMBE Proceedings6Biotehnologii avansate – realizări şi perspective5Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane5Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity3Nanotechnologies and Biomedical Engineering3Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community3Modern Technologies in the Food Industry2Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry2International Conference of Young Researchers 2Natural sciences in the dialogue of generations2Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei1The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova1Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice1Ecological and environmental chemistry 1Fiziologia şi sănătatea1Achievements and perspectives of modern chemistry1NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies1Integrare prin cercetare și inovare.1Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”1Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători1Ecological Chemistry1Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective1Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă1Science and education: new approaches and perspectives1
Chiriac Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(9)
ORCiD
Scopus Author ID
Mendeley profile
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 98. Publicaţii peste hotare - 51.
Publicații indexate în SCOPUS - 34. Teze/Rezumate în culegeri - 43.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 28
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 16
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 24
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 25
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 16
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 15
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 24
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 38
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 18
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 4
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2024 - 1

Evaluation of Holmium(III), Erbium(III), and Gadolinium(III) Accumulation by Cyanobacteria Arthrospira platensis Using Neutron Activation Analysis and Elements’ Effects on Biomass Quantity and Biochemical Composition
Zinicovscaia Inga12 , Cepoi Liliana3 , Rudi Ludmila3 , Chiriac Tatiana3 , Grozdov Dmitrii1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Microorganisms
Vol. 12, / 2024 / ISSN - / ISSNe 2076-2607
Disponibil online 18 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 15

Biosorption and bioaccumulation capacity of Arthrospira platensis toward yttrium ions
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga345 , Cepoi Liliana6 , Chiriac Tatiana6 , Rudi Ludmila6 , Grozdov Dmitrii3
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
4 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Chemistry, MSU,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative Assessment of In Vitro Effects on the Human Lymphocytes in Tuberculosis Patients of the Zinc Oxide Nanoparticles Biofunctionalized by Sulfated Polysaccharides from Spirulina
Chiriac Tatiana1 , Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2 , Rudi Ludmila3 , Cepoi Liliana3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul de proteine şi carbohidraţi în biomasa levurilor după un an de conservare în prezenţa extractelor policomponente din spirulin
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanobacteria Arthospira platensis as an Effective Tool for Gadolinium Removal from Wastewater
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5 , Grozdov Dmitrii1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry, MSU,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Clean Technologies
Vol. 5, / 2023 / ISSN 2571-8797
Disponibil online 28 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanobacteria Arthospira platensis as an effective tool for gadolinium removal from wastewater
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5 , Grozdov Dmitrii1
1 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry, MSU,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Gold Nanoparticles Functionalized by Arthrospira Platensis on Rats
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Zinicovscaia Inga2 , Grozdov Dmitrii2 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM,
2 Joint Institute of Nuclear Research
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Gold Nanoparticles Functionalized by Arthrospira platensis on Rats
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Zinicovscaia Inga2 , Grozdov Dmitrii2 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM,
2 Joint Institute of Nuclear Research
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of citrate-stabilized gold and silver nanoparticles on some safety parameters of Porphyridium cruentum biomass
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Vol. 11, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2296-4185
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of Nickel, Molybdenum, and Cobalt Nanoparticles on Photosynthetic Pigments Content in Cyanobacterium Arthrospira Platensis
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of Nickel, Molybdenum, and Cobalt Nanoparticles on Photosynthetic Pigments Content in Cyanobacterium Arthrospira platensis
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of Copper and Gold Nanoparticle Translocation in Petroselinum crispum Segments
Peshkova Alexandra12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana15 , Rudi Ludmila5 , Chiriac Tatiana5 , Yushin Nikita12 , Sohatsky Alexander1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry, MSU,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Nanomaterials
Vol. 13, / 2023 / ISSN 2079-4991 / ISSNe 2079-4991
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Math situations-problems implemented in the mdirconstructor 2.0 in the 6th grade
Chiriac Tatiana , Sîrghi Olesea
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of Some Structural and Functional Parameters of Living Culture of Arthrospira platensis as the Result of Selenium Nanoparticle Biosynthesis
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga234 , Chiriac Tatiana1 , Rudi Ludmila1 , Yushin Nikita25 , Grozdov Dmitrii2 , Tașca Ion1 , Kravchenko Elena2 , Tarasov Kirill2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry, MSU,
5 Doctoral School of Biological, Geonomic, Chemical and Technological Sciences
Materials
Vol. 16, / 2023 / ISSN 1996-1944
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praseodymium(III) Removal from Aqueous Solutions Using Living and Non-Living Arthrospira platensis Biomass
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5 , Grozdov Dmitrii1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry, MSU,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Water (Switzerland)
Vol. 15, / 2023 / ISSN 2073-4441
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanian Language and Literature Interactive e-Textbook: a Case Study of Educational Innovation
Chiriac Tatiana1 , Balmuş Nicolae1 , Căldare Veronica2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Liceul Teoretic Măgdăcești
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(140) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 18

Application of Cyanobacteria Arthospira platensis for Bioremediation of Erbium-Contaminated Wastewater
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5 , Grozdov Dmitrii1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Materials
Vol. 15, / 2022 / ISSN 1996-1944
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arthrospira platensis as Bioremediator of Rhenium Mono- and Polymetallic Synthetic Effluents
Zinicovscaia Inga123 , Cepoi Liliana4 , Rudi Ludmila4 , Chiriac Tatiana4 , Yushin Nikita1 , Grozdov Dmitrii1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
3 Institute of Chemistry,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microorganisms
Vol. 10, / 2022 / ISSN - / ISSNe 2076-2607
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of Metal Accumulation by Arthrospira platensis and Its Adaptation to Iterative Action of Nickel Mono-and Polymetallic Synthetic Effluents
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga234 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Yushin Nikita2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry
Microorganisms
Vol. 10, / 2022 / ISSN - / ISSNe 2076-2607
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioremediation capacity of edaphic cyanobacteria Nostoc linckia for chromium in association with other heavy-metals-contaminated soils
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga23 , Valuţă Ana1 , Codreanu Liviu1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Yushin Nikita2 , Grozdov Dmitrii2 , Peshkova Alexandra2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Environments - MDPI
Vol. 9, / 2022 / ISSN 2076-3298
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosorption and Bioaccumulation Capacity of Arthospira platensis toward Europium Ions
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5 , Grozdov Dmitrii1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 Institute of Chemistry,
4 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Water (Switzerland)
Vol. 14, / 2022 / ISSN 2073-4441
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosorption and Bioaccumulation Capacity of Arthrospira platensis toward Yttrium Ions
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5 , Grozdov Dmitrii1
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Moldova State University,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Metals
Vol. 12, / 2022 / ISSN 2075-4701
Disponibil online 9 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in the Dunaliella salina biomass composition during silver nanoparticles formation
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga23 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Turchenko V.24
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Dоnetsk Institute of Physics and Technology named after A. A. Galkin of the NASU
Nanotechnology for Environmental Engineering
Vol. 7, / 2022 / ISSN 2365-6379 / ISSNe 2365-6387
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of zinc-containingwastewater on spirulina platensis bioaccumulation capacity and biochemical composition
Zinicovscaia Inga12 , Cepoi Liliana3 , Rudi Ludmila3 , Chiriac Tatiana3 , Grozdov Dmitrii1 , Vergel Konstantin1
1 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of ZooBioR2 product as feed supplement in laying hens on the morphofunctional state of intestinal mucosa
Bondar A.1 , Macari Vasile2 , Rudik V.3 , Pistol Gheorghe2 , Putin Victor2 , Rotaru Alina2 , Chiriac Tatiana3 , Solcan Gheorghe4 , Solcan Carmen4
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia
Nr. 4(74) / 2022 / ISSN 0102-0935 / ISSNe 1678-4162
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europium bioaccumulation by artrospira platensis and its effect on biomass
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5
1 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
2 Doctoral School of Biological, Geonomic, Chemical and Technological Sciences,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the functional activity of t lymphocytes, concentration of IL-4, IL-10 and IFN-γ at the exposure to bioactive compounds extracted from spirulina platensis in pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Privalov Elena2 , Ghinda Serghei2 , Chiriac Tatiana3 , Rudik V.3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vivo accumulation of biofunctionalized AgNPs using spirulina
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga234 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Peshkova Alexandra2 , Cepoi Anastasia1 , Grozdov Dmitrii2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of gold and silver nanoparticles on the synthesis of phycobiliproteins in red microalga porphyridium cruentum
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Tasca Valentina , Rotari Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metal removal from erbium -containing wastewater using arthospira platensis
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Rudi Ludmila5 , Grozdov Dmitrii1
1 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
2 Doctoral School of Biological, Geonomic, Chemical and Technological Sciences,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of the Edaphic Cyanobacterium Nostoc linckia Culture Response and Heavy Metal Accumulation from Copper-Containing Multimetal Systems
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga23 , Valuţă Ana1 , Codreanu Liviu1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Yushin Nikita2 , Grozdov Dmitrii2 , Peshkova Alexandra2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Toxics
Vol. 10, / 2022 / ISSN - / ISSNe 2305-6304
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silver Nanoparticles as Stimulators in Biotechnology of Porphyridium cruentum
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Valuţă Ana1 , Zinicovscaia Inga23 , Miscu Vera1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spirulina biomass containing silver nanoparticles – raw and safe material for the development of multipurpose remedies
Chiriac Tatiana1 , Rudi Ludmila1 , Cepoi Liliana1 , Chiriac Victor2 , Rotari Ion1 , Valuţă Ana1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Tașca Ion1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Liceul Teoretic „Universul”, Chișinău
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale răspunsului microalgei Porphyridium cruentum la acțiunea nanoparticulelor de argint și aur stabilizate în citrat
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Zosim Liliana , Codreanu Liviu , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Accumulation and Effect of Silver Nanoparticles Functionalized with Spirulina platensis on Rats
Rudi Ludmila1 , Zinicovscaia Inga234 , Cepoi Liliana1 , Chiriac Tatiana1 , Autor Nou2 , Cepoi Anastasia1 , Grozdov Dmitrii2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry
Nanomaterials
Vol. 11, / 2021 / ISSN 2079-4991 / ISSNe 2079-4991
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accumulation of dysprosium, samarium, terbium, lanthanum, neodymium and ytterbium by Arthrospira platensis and their effects on biomass biochemical composition
Zinicovscaia Inga12 , Cepoi Liliana34 , Rudi Ludmila3 , Chiriac Tatiana3 , Grozdov Dmitrii1 , Pavlov Sergey1 , Djur (Maxacova) Svetlana3
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 State University „Dimitrie Cantemir”
Journal of Rare Earths
Vol. 39, / 2021 / ISSN 1002-0721
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale influenței remediului zoobior asupra sănătății, metabolismului lipidic și unor indici bioproductivi la găini în prima fază de ouat
Macari Vasile1 , Pistol V.1 , Putin Victor1 , Rudic Valeriu2 , Chiriac Tatiana2 , Chiseliţă Oleg2 , Rotaru Alina1 , Djur (Maxacova) Svetlana2 , Rotari Liliana1 , Pavlicenco Natalia1 , Chișlari Ih.1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical changes in microalga Porphyridium cruentum associated with silver nanoparticles biosynthesis
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Zinicovscaia Inga23 , Chiriac Tatiana1 , Miscu Vera1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Archives of Microbiology
Vol. 203, / 2021 / ISSN 0302-8933 / ISSNe 1432-072X
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomass of Arthrospira platensis enriched with lithium by bioaccumulation and biosorption process
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga23 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Pantelica Ana3 , Apostol Andrei3 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Ganea Larisa34 , Iancu Decebal34
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 University of Bucharest
Food Bioscience
Vol. 41, / 2021 / ISSN 2212-4292 / ISSNe 2212-4306
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomass production and pigment content in Arthrospira platensis by adding AuNP(PEG) and AgNP(PEG) at different growth phases of cultivation cycle
Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Cepoi Liliana1 , Miscu Vera1 , Zinicovscaia Inga12 , Valuţă Ana1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 28, / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioremediation capacity of edaphic cyanobacteria Nostoc linckia for chromium in association with other heavy-metals-contaminated soils
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga23 , Valuţă Ana1 , Codreanu Liviu1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Yushin Nikita2 , Grozdov Dmitrii2 , Peshkova Alexandra2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
BMC Health Services Research
Nr. 1(21) / 2021 / ISSN 1472-6963
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in biochemical composition of porphyridium cruentum upon exposure to silver nanoparticles
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Miscu Vera , Rudik V.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in carbohydrate content in spirulina biomass in the presence of silver nanoparticles
Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Codreanu Liviu , Doni Veronica , Iatsko I.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in malondialdehyde content in spirulina biomass in the presence of gold nanoparticles
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Rotari Ion , Cepoi Anastasia , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Valuţă Ana , Dumbrăveanu Veronica , Tasca Valentina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germanium and selenium-containing preparations based on spirulina biomass
Djur (Maxacova) Svetlana , Chiriac Tatiana , Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Rotari Ion , Tașca Ion , Rudik V.
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potential use of gold and silver nanoparticles in phycobiotehnology
Miscu Vera , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Rudi Ludmila , Rudik V.
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects of using titanium dioxide nanoparticles in phycobiotechnology
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Dumbrăveanu Veronica
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul cianobacteriei arthrospira platensis (spirulina) la prezența în mediul de cultivare a nanoparticulelor de Au și Ag stabilizate cu polietilenglicol
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silver Nanoparticles as Stimulators in Biotechnology of Porphyridium Cruentum
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Valuţă Ana1 , Zinicovscaia Inga23 , Miscu Vera1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The age of arthrospira platensis culture as determinant factor relating to nanoparticles
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Rotari Ion , Valuţă Ana , Rotari Maria , Tașca Ion , Rudik V.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 204