IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară "Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale" : cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice" Conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară "Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale" : cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice,
Chisinău, Moldova, 2-3 noiembrie 2018
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-142-57-1
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 P 32
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 31 mai 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (92)Sociologie (1)Administrare publică (1)