IBN
Închide

95Publicaţii

314Descărcări

58442Vizualizări

Privalova Elena24Rudic Valeriu23Lesnic Evelina23Chiroşca Valentina20Chiriac Tatiana16Rotaru Natalia16Ouatu Vasile14Guila Angela14Danilov Lucian13Brumaru Albina12Smeşnoi Valentina11Gudumac Valentin10Maniuc Mihail10Ababii Ion9Rotaru-Lungu Corina9Ababii Polina8Procopişin Larisa7Zincenco Natalia7Plăcintă Gheorghe6Sandu Galina6Caraiani Olga6Luchian Alina6Tudor Elena5Iaschina Victoria5Diacova Svetlana4Cula Eugenia4Moscalenco Dumitru4Pantea Valeriana4Iavorschi Constantin3Rudi Ludmila3Cepoi Liliana3Nacu Viorel3Grinciuc Tudora3Gribinet Ludmila3Pelin Iurie3Schibinschi Corina3Popa Mariana3Darii Victoria3Lozovschi Z.3Ghicavîi Victor2Ustian Aurelia2Osipov Tatiana2Calenda Olga2Chirosca Valeria2Damaşcan Ghenadie2Luchian(Carp) Ana2Baltag Lilian2Niguleanu Adriana2Pogonea Ina2Meşteşug Boris2Pronovici Marina2Rotaru Nicolae2Cobîleanscaia Larisa2Cotelea Iulia2Didencu Alexandru2Smetanca Vladimir2Trofimciuc M.2Bocan A.2Brumaru A.2Sofroni Dumitru1Gulea Aurelian1Bulimaga Valentina1Cotici Alexandru1Sardari Veronica1Varzari Alexandru1Zosim Liliana1Cerempei Liviu1Bacinschi Nicolae1Bologa Vitalie1Bolotnicova Valentina1Cobîleanschii Eugen1Crivenco Galina1Crudu Valeriu1Kulciţchi Stela1Moscovciuc Ana1Gherman Diomid1Moraru Agafia1Sain Dumitru1Şaptefraţi Lilian1Zlepca Vasile1Andronache Lilia1Şveţ Inna1Golişceva Olga1Parii Angela1Clipca Ivana1Rotaru Tatiana1Tropin Oleg1Postolati Natalia1Enachi (Jitarciuc) Ala1Bodiu Aurel1Luchian Zinaida1Doroşenco Stanislav1Dimitraş Stela1Ciobanu Sergiu1Romanciuc Diana1Fala Ghenadie1Istrati Nina1Moraru Anton1Romanova N.1Bulimaga Tatiana1Ciobanu Zinaida1Barbuţa Ala1David Valeriu1Iovu Andrei1Zlepca Loreta1Autor Nou1Cobiteva V.1Cucerenco Inna1Fulga Veaceslav1Griţco Ludmila1Moguş A.1Jucov Artiom1Botnariuc Aliona1Popescul Ana1Potora Adriana1Jbadinschi Maxim1Jbadinschi Oxana1Perlug (Bodrug) Nina1Ivanoglo Alexandru1Popa Mariana1Sajin M.1Ciobanu Nelly1Golubeva Alexandra1Kostinov Mikhail1Luchian A.1Grinciuc D.1Lavric E.1Poddubikov Alexander1
Ghinda Serghei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 24
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2022 - 4

Evaluation of the functional activity of t lymphocytes, concentration of IL-4, IL-10 and IFN-γ at the exposure to bioactive compounds extracted from spirulina platensis in pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Privalov Elena2 , Ghinda Serghei2 , Chiriac Tatiana3 , Rudic Valeriu3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The circulating immune complexes as a biomarker of the endogenous intoxication in pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Russian Journal of Infection and Immunity
Nr. 3(12) / 2022 / ISSN 2220-7619 / ISSNe 2313-7398
Disponibil online 6 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The correlation between the immune indicators in patients with pulmonary drugsusceptible and multidrug-resistant tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2 , Privalov Elena2 , Nigulyanu Adriana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of laboratory methods in diagnosis and follow-up of patients with tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Caracteristicile conținutului de limfocite T în funcție de stresul oxidativ și activitatea antioxidantă la pacienții cu tuberculoză pulmonară și infecția COVID19
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Brumaru Albina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia enzimelor glutationice în țesutul splenic este influențată de derivații tiosemicarbazidei.
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulea Aurelian2 , Şveţ Inna1 , Ghinda Serghei3 , Privalova Elena3 , Smeşnoi Valentina4 , Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
4 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități a reactivității imunologice și a producției de oxid nitric și a metaboliților oxidului nitric la pacienții cu tuberculoză pulmonară în asociere cu infecția COVID-19.
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Ciobanu Zinaida1 , Crivenco Galina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

A role of oropharyngeal microbiota in developing acute and chronic diseases of the upper respiratory tract
Ababiy Ivan1 , Danilov Lucian1 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Ghinda Serghei2 , Trofimciuc M.1 , Kostinov Mikhail34 , Poddubikov Alexander3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 I. I. Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera,
4 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Russian Journal of Infection and Immunity
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2220-7619 / ISSNe 2313-7398
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul reactivității imunologice și exprimarea intoxicației endogene la pacienți cu recidivă a tuberculozei pulmonare.
Tudor Elena1 , Chirosca Valeria1 , Privalova Elena1 , Ghinda Serghei1 , Gudumac Valentin2 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Sain Dumitru1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Determinarea cavităților de destrucție și tipului de răspuns imun (th1-, th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză
Guila Angela , Ciobanu Nelly , Ghinda Serghei , Privalova Elena , Chiroşca Valentina , Iaschina Victoria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul terapiei imunomodulatoare în tratamentul complex al tuberculozei pulmonare rezistente
Cula Eugenia1 , Ivanoglo Alexandru2 , Niguleanu Adriana3 , Lesnic Evelina3 , Ghinda Serghei1 , Procopişin Larisa1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii imunității la pacienții cu tuberculoză pulmonară sub influența tratamentului complex
Guila Angela , Zincenco Natalia , Rotaru-Lungu Corina , Ghinda Serghei , Chiroşca Valentina , Privalova Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelaţia clinico-imunologică a indicatorilor intoxicaţiei endogene la pacienţii cu asocierea între tuberculoză pulmonară şi toxocaroză.
Guila Angela1 , Lesnic Evelina2 , Rotaru-Lungu Corina1 , Ghinda Serghei1 , Privalova Elena1 , Brumaru Albina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Biomarkers of the oxidative stress in different forms of tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Gudumac Valentin1 , Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cell therapy in the complex treatment of chronic rhinosinusitis in children
Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Danilov Lucian1 , Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes of the endogenous intoxication indices in patients with pulmonary tuberculosis under the influence of immunomodulators
Caraiani Olga , Ghinda Serghei , Danilov Lucian , Kiroska Valentina , Privalov Elena , Rotaru-Lungu Corina
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of immunomodulatory therapy in patients with toxocariasis associated with diseases of the respiratory organs
Smeshnoi Valentina1 , Ghinda Serghei2 , Gudumac Valentin2 , Kiroska Valentina2 , Rotaru-Lungu Corina2 , Procopişin Larisa2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii circulanţi ai stresului oxidativ şi sistemului antioxidant în tuberculoza pulmonară: studiu prospectiv, tip caz-control
Lesnic Evelina1 , Pantea Valeriana1 , Sardari Veronica1 , Ghinda Serghei2 , Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of BioR preparation action on functional activity and enzymatic system of limfocites
Ghinda Serghei1 , Gudumac Valentin2 , Caraiani Olga1 , Brumaru Albina1 , Privalov Elena1 , Procopişin Larisa1 , Iasckin Viktoria1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The In Vitro effect of the En- preparation on the pre-immune resistance indices in patients with chronic tonsillitis
Danilov Lucian1 , Ghinda Serghei2 , Chiroşca Valentina2 , Rotaru Natalia2 , Trofimciuc M.1 , Iaschina Victoria1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 95