IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 01:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)61
  2016  (3 din 1)50
  2015  (1 din 1)12
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1761750369417593
Volume82081399
Total184195841093

Vizualizări   310Descărcări   82

Conţinutul numărului de revistă

Procedura de documentare – element de apariţie a raporturilor juridice de muncă prin prisma legislaţiei Republicii Moldova

7-15

CZU: 349.22:331.106

DOI: 10.5281/zenodo.3358790

Gamureac Alexandru

Standardele internaţionale actuale de reglementare a dreptului la cetăţenie

16-28

CZU: 342.71

DOI: 10.5281/zenodo.3358794

Dari Victoria, Zaporojan Veaceslav

Reflecţii asupra reglementării juridice a protecţiei consumatorilor în Republica Moldova

29-41

CZU: 346.548:366.5

DOI: 10.5281/zenodo.3358808

Grati Olesea

Aspecte problematice cu privire la natura capacităţii juridice

42-54

CZU: 347.15/.17

Andriuţa Eleonora

Evoluţia valorilor democratice în Republica Moldova. Realităţi şi perspective

55-64

CZU: 342.34(478)

Dreptul la o instanţă de judecată independentă – garanţie a unui proces echitabil

65-77

CZU: 342.72/.73

DOI: 10.5281/zenodo.3358812

Bîcu Igor

Frauda, conflictul şi litigiul electoral

78-85

CZU: 342.8(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3358824

Grîu-Panţureac Maria

Locul şi rolul calificarii juridice în procesul de realizare a dreptului

86-93

CZU: 340.11

Sîli Ira

Концепция прав человека: Современное понимание

94-101

CZU: 341.231.14+342.7

Шеленга Наталья

Modelul managementului resurselor umane în sistemul sănătăţii

103-110

CZU: 005.95/96:614.2

DOI: 10.5281/zenodo.3358830

Lîsîi Aliona

Impactul importului produselor lactate asupra producătorilor autohtoni: aspecte metodologice

111-116

CZU: 338.439.5:637.1(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3358856

Maximilian Silvestru, Scutaru Alexandru, Bulimaga Tatiana, Scutaru Nicoleta, Bârdan Veaceslav

Emanciparea femeii şi particularităţile lansării femeilor în business-ul autohton, avantage şi dezavantage, oportunităţi şi riscuri

117-128

CZU: 396.5:334.72.012+316.346.2-055.2

DOI: 10.5281/zenodo.3358868

Scutaru Alexandru, Bârdan Veaceslav, Bulimaga Tatiana, Scutaru Nicoleta

Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile

129-141

CZU: 504.4.054+613.3

DOI: 10.5281/zenodo.3358870

Crivoi Aurelia, Aşevschi Valentin, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Cojocari Lidia, Pozdneacova Ilona, Suveică Luminiţa, Para Iulian, Moşnoi Elena, Druţa Adriana

Managementul financiar al universităţilor private din Moldova

142-151

CZU: 005.915:378.014.5

DOI: 10.5281/zenodo.3358872

Copăceanu Cristina, Avornic Ana

Managementul supravegherii şi controlului infecţiilor nosocomiale în unităţile spitaliceşti cu paturi

152-164

CZU: 614.4

DOI: 10.5281/zenodo.3358886

Влияние информационно-коммуникационных технологий на оптимизацию бизнес-процессов при работе с географически распределенными командами в современной организации

165-170

CZU: 004:339.13

DOI: 10.5281/zenodo.3358889

Turismul în calitate de factor de dezvoltre al relaţiilor internaţionale. Unele aspecte de analiză calitativă comparativă internaţională

171-178

CZU: 338.48(100)

DOI: 10.5281/zenodo.3358891

Trofimov Victoria

Proiectarea curriculară în domeniul securităţii rutiere

179-187

CZU: 377.1.016.046:656.13

Gumeni Maria

Doctrina eurasiatică: tradiţii istorice şi contemporaneitate

188-197

CZU: 327(4/5)(091)

DOI: 10.5281/zenodo.3358893

Varzari Pantelimon

Inovaţia în învăţământ

198-209

CZU: 37.091

DOI: 10.5281/zenodo.3358895

Dubcoveţchi Ana

Managementul activităţilor extracurriculare în clasele de adolescenţi

210-220

CZU: 37.016.046-053.6

Gribincea Tatiana

Jocul muzical didactic-metoda activă de intruire în educaţia muzicală preşcolară

221-230

CZU: 373.2.02:78

Gribincea Tatiana

Mecanisme de motivare a personalului din sistemul educațional

231-241

CZU: 37.07:005.95/.96

Gribincea Tatiana

Rolul competenţelor în rezolvarea culturii manageriale a cadrului didactic

242-249

CZU: 371.136

Gribincea Tatiana

Inteligenţa emoţională – componentă indispensabilă a succesului cadrului didactic

250-263

CZU: 316.613.4:37.091

Fortună Valeria, Zmuncila Ludmila

Educatia ecologica a elevilor din ciclul primar

264-274

CZU: 373.2.033

Dezvoltarea regională în Republica Moldova: Paradigma europeană şi particularităţile naţionale

275-287

CZU: 332.1(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3358898

Ţugui Eduard

Managementului asigurarării calităţii serviciului medical

288-291

CZU: 614.2:005

DOI: 10.5281/zenodo.3360134

Aspecte ale evaluării din perspectiva integrării în procesul de formare/instruire

292-298

CZU: 37.091

Chiţu Svetlana

Aplicarea metodelor şi tehnicilor de predare la limba şi literatura română pentru elevii de vârstă şcolară mijlocie

299-310

CZU: 373.02:[811.135.1+821.135.1]

Chiţu Svetlana

Particularităţile aplicării strategiilor de predare la limba şi literatura română în dependenţă de vârsta elevilor

311-320

CZU: 373.02:[811.135.1+821.135.1]

Chiţu Svetlana

Stresorezistenţa la cadrele didactice în corelaţie cu cronotipul

321-328

CZU: 159.942.5:371.135

DOI: 10.5281/zenodo.3360140

Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia

Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra biosferei

329-346

CZU: 504.064.3:574(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360142

Bulimaga Constantin, Certan Corina, Grabco Nadejda, Derjanschi Valeriu, Jurminschi Serghei

Problemele ecologice ale mediului şi sănătatea

347-358

CZU: 504.75.05

DOI: 10.5281/zenodo.3360148

Crivoi Aurelia, Aşevschi Valentin, Chiriţa Elena, Bacalov Iurie, Cojocari Lidia, Para Iulian, Moşnoi Elena, Pozdneacova Ilona

Impactul factorilor ecologici asupra stării sănătăţii copiilor din Republica Moldova

359-370

CZU: 504.75.05-053.2(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360152

Crivoi Aurelia, Aşevschi Valentin, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Cojocari Lidia, Pozdneacova Ilona, Suveică Luminiţa, Para Iulian, Moşnoi Elena, Druţa Adriana

Modalităţi de formare a elementelor culturii ecologice la preşcolari

371-380

CZU: 373.2.033

DOI: 10.5281/zenodo.3360155

Tabac Ana, Cojocari Lidia

Problemele economice şi ecologice actuale în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova: Realizări şi perspective

381-389

CZU: [338+574](478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360159

Aşevschi Valentin, Crivoi Aurelia, Lîsîi Aliona

Relaţia dintre protecţia mediului şi starea de securitate ecologică a populaţiei

390-399

CZU: 505.06

DOI: 10.5281/zenodo.3360163

Aşevschi Valentin, Moşnoi Elena, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Para Iulian, Pozdneacova Ilona, Druţa Adriana

Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofageîn agricultura ecologică

400-407

CZU: 574+631.147

DOI: 10.5281/zenodo.3360167

Voloşciuc Leonid, Josu Veronica, Voloșciuc Eugen

Indicele de stres pulmonar pe teritoriul Republicii Moldova

408-412

CZU: 551.583+612.27

DOI: 10.5281/zenodo.3360173

Puţuntică Anatolie

Studiul privind variaţiile unor indici biochimici la sportivii înotători până şi după efort

413-424

CZU: 577:797.2

DOI: 10.5281/zenodo.3360179

Erhan Ecaterina, Deleu Inga

Aspecte psihopedagogice ale adaptării copilului cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala primară

425-432

CZU: 376.015.3

DOI: 10.5281/zenodo.3360183

Gonţa Victoria

USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării

433-447

CZU: 378.1

Avornic Gheorghe

USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării

433-447
Avornic Gheorghe