IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-01 15:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)61
  2016  (3 din 1)50
  2015  (1 din 1)12
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole17670612236317593
Volume86105530
Total184767172893

Vizualizări   946Descărcări   108

Conţinutul numărului de revistă

Procedura de documentare – element de apariţie a raporturilor juridice de muncă prin prisma legislaţiei Republicii Moldova

7-15

DOI: 10.5281/zenodo.3358790

CZU: 349.22:331.106

Gamureac Alexandru

Standardele internaţionale actuale de reglementare a dreptului la cetăţenie

16-28

DOI: 10.5281/zenodo.3358794

CZU: 342.71

Dari Victoria , Zaporojan Veaceslav

Reflecţii asupra reglementării juridice a protecţiei consumatorilor în Republica Moldova

29-41

DOI: 10.5281/zenodo.3358808

CZU: 346.548:366.5

Grati Olesea

Aspecte problematice cu privire la natura capacităţii juridice

42-54

CZU: 347.15/.17

Andriuţa Eleonora

Evoluţia valorilor democratice în Republica Moldova. Realităţi şi perspective

55-64

CZU: 342.34(478)

Dreptul la o instanţă de judecată independentă – garanţie a unui proces echitabil

65-77

DOI: 10.5281/zenodo.3358812

CZU: 342.72/.73

Bîcu Igor

Frauda, conflictul şi litigiul electoral

78-85

DOI: 10.5281/zenodo.3358824

CZU: 342.8(478)

Grîu-Panţureac Maria

Locul şi rolul calificarii juridice în procesul de realizare a dreptului

86-93

CZU: 340.11

Sîli Ira

Концепция прав человека: Современное понимание

94-101

CZU: 341.231.14+342.7

Шеленга Наталья

Modelul managementului resurselor umane în sistemul sănătăţii

103-110

DOI: 10.5281/zenodo.3358830

CZU: 005.95/96:614.2

Lîsîi Aliona

Impactul importului produselor lactate asupra producătorilor autohtoni: aspecte metodologice

111-116

DOI: 10.5281/zenodo.3358856

CZU: 338.439.5:637.1(478)

Maximilian Silvestru , Scutaru Alexandru , Bulimaga Tatiana , Scutaru Nicoleta , Bârdan Veaceslav

Emanciparea femeii şi particularităţile lansării femeilor în business-ul autohton, avantage şi dezavantage, oportunităţi şi riscuri

117-128

DOI: 10.5281/zenodo.3358868

CZU: 396.5:334.72.012+316.346.2-055.2

Scutaru Alexandru , Bârdan Veaceslav , Bulimaga Tatiana , Scutaru Nicoleta

Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile

129-141

DOI: 10.5281/zenodo.3358870

CZU: 504.4.054+613.3

Crivoi Aurelia , Aşevschi Valentin , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Cojocari Lidia , Pozdneacova Ilona , Suveică Luminiţa , Para Iulian , Moşnoi Elena , Druţa Adriana

Managementul financiar al universităţilor private din Moldova

142-151

DOI: 10.5281/zenodo.3358872

CZU: 005.915:378.014.5

Copăceanu Cristina , Avornic Ana

Managementul supravegherii şi controlului infecţiilor nosocomiale în unităţile spitaliceşti cu paturi

152-164

DOI: 10.5281/zenodo.3358886

CZU: 614.4

Влияние информационно-коммуникационных технологий на оптимизацию бизнес-процессов при работе с географически распределенными командами в современной организации

165-170

DOI: 10.5281/zenodo.3358889

CZU: 004:339.13

Turismul în calitate de factor de dezvoltre al relaţiilor internaţionale. Unele aspecte de analiză calitativă comparativă internaţională

171-178

DOI: 10.5281/zenodo.3358891

CZU: 338.48(100)

Trofimov Victoria

Proiectarea curriculară în domeniul securităţii rutiere

179-187

CZU: 377.1.016.046:656.13

Gumeni Maria

Doctrina eurasiatică: tradiţii istorice şi contemporaneitate

188-197

DOI: 10.5281/zenodo.3358893

CZU: 327(4/5)(091)

Varzari Pantelimon

Inovaţia în învăţământ

198-209

DOI: 10.5281/zenodo.3358895

CZU: 37.091

Dubcoveţchi Ana

Managementul activităţilor extracurriculare în clasele de adolescenţi

210-220

CZU: 37.016.046-053.6

Gribincea Tatiana

Jocul muzical didactic-metoda activă de intruire în educaţia muzicală preşcolară

221-230

CZU: 373.2.02:78

Gribincea Tatiana

Mecanisme de motivare a personalului din sistemul educațional

231-241

CZU: 37.07:005.95/.96

Gribincea Tatiana

Rolul competenţelor în rezolvarea culturii manageriale a cadrului didactic

242-249

CZU: 371.136

Gribincea Tatiana

Inteligenţa emoţională – componentă indispensabilă a succesului cadrului didactic

250-263

CZU: 316.613.4:37.091

Fortună Valeria , Zmuncila Ludmila

Educatia ecologica a elevilor din ciclul primar

264-274

CZU: 373.2.033

Dezvoltarea regională în Republica Moldova: Paradigma europeană şi particularităţile naţionale

275-287

DOI: 10.5281/zenodo.3358898

CZU: 332.1(478)

Ţugui Eduard

Managementului asigurarării calităţii serviciului medical

288-291

DOI: 10.5281/zenodo.3360134

CZU: 614.2:005

Aspecte ale evaluării din perspectiva integrării în procesul de formare/instruire

292-298

CZU: 37.091

Chiţu Svetlana

Aplicarea metodelor şi tehnicilor de predare la limba şi literatura română pentru elevii de vârstă şcolară mijlocie

299-310

CZU: 373.02:[811.135.1+821.135.1]

Chiţu Svetlana

Particularităţile aplicării strategiilor de predare la limba şi literatura română în dependenţă de vârsta elevilor

311-320

CZU: 373.02:[811.135.1+821.135.1]

Chiţu Svetlana

Stresorezistenţa la cadrele didactice în corelaţie cu cronotipul

321-328

DOI: 10.5281/zenodo.3360140

CZU: 159.942.5:371.135

Cojocari Lidia , Crivoi Aurelia

Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra biosferei

329-346

DOI: 10.5281/zenodo.3360142

CZU: 504.064.3:574(478)

Bulimaga Constantin , Certan Corina , Grabco Nadejda , Derjanschi Valeriu , Jurminschi Serghei

Problemele ecologice ale mediului şi sănătatea

347-358

DOI: 10.5281/zenodo.3360148

CZU: 504.75.05

Crivoi Aurelia , Aşevschi Valentin , Chiriţa Elena , Bacalov Iurie , Cojocari Lidia , Para Iulian , Moşnoi Elena , Pozdneacova Ilona

Impactul factorilor ecologici asupra stării sănătăţii copiilor din Republica Moldova

359-370

DOI: 10.5281/zenodo.3360152

CZU: 504.75.05-053.2(478)

Crivoi Aurelia , Aşevschi Valentin , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Cojocari Lidia , Pozdneacova Ilona , Suveică Luminiţa , Para Iulian , Moşnoi Elena , Druţa Adriana

Modalităţi de formare a elementelor culturii ecologice la preşcolari

371-380

DOI: 10.5281/zenodo.3360155

CZU: 373.2.033

Tabac Ana , Cojocari Lidia

Problemele economice şi ecologice actuale în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova: Realizări şi perspective

381-389

DOI: 10.5281/zenodo.3360159

CZU: [338+574](478)

Aşevschi Valentin , Crivoi Aurelia , Lîsîi Aliona

Relaţia dintre protecţia mediului şi starea de securitate ecologică a populaţiei

390-399

DOI: 10.5281/zenodo.3360163

CZU: 505.06

Aşevschi Valentin , Moşnoi Elena , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Para Iulian , Pozdneacova Ilona , Druţa Adriana

Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofageîn agricultura ecologică

400-407

DOI: 10.5281/zenodo.3360167

CZU: 574+631.147

Voloşciuc Leonid , Josu Veronica , Voloșciuc Eugen

Indicele de stres pulmonar pe teritoriul Republicii Moldova

408-412

DOI: 10.5281/zenodo.3360173

CZU: 551.583+612.27

Puţuntică Anatolie

Studiul privind variaţiile unor indici biochimici la sportivii înotători până şi după efort

413-424

DOI: 10.5281/zenodo.3360179

CZU: 577:797.2

Erhan Ecaterina , Deleu Inga

Aspecte psihopedagogice ale adaptării copilului cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala primară

425-432

DOI: 10.5281/zenodo.3360183

CZU: 376.015.3

Gonţa Victoria

USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării

433-447
Avornic Gheorghe

USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării

433-447

CZU: 378.1

Avornic Gheorghe