Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
424 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-28 16:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.4.054+613.3 (1)
Știința mediului înconjurător (518)
Băuturi. Băuturi curative. Ape medicinale. Dieta lichidelor (13)
SM ISO690:2012
CRIVOI, Aurelia; AŞEVSCHI, Valentin; BACALOV, Iurie; CHIRIŢA, Elena; COJOCARI, Lidia; POZDNEACOVA, Ilona; SUVEICĂ, Luminiţa; PARA, Iulian; MOŞNOI, Elena; DRUŢA, Adriana. Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2017, nr. 3-4(15-16), pp. 129-141. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3358870
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550

Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3358870
CZU: 504.4.054+613.3
Pag. 129-141

Crivoi Aurelia1, Aşevschi Valentin1, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Cojocari Lidia1, Pozdneacova Ilona1, Suveică Luminiţa2, Para Iulian2, Moşnoi Elena2, Druţa Adriana2
 
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 august 2019


Rezumat

The existence of life is closely related to water, which, due to its physical and chemical attributes, is a first-rate factor în carrying out many essential biochemical, physiological and ecological processes. Water used for drinking purposes în Moldova is a factor that accounts for up to 15-20% of cases of acute diarrheal diseases and viral hepatitis A, predominantly în rural areas, 20-25% of somatic diseases, în the case of dental fluorosis - 100%. Insufficient water leads to a poor state of health, body hygiene, dwelling and localities, which contributes to the spread of digestive diseases, skin disease.

Cuvinte-cheie
Quality, water, human body, health