IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-26 15:02
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)61
  2016  (3 din 1)50
  2015  (1 din 1)12
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole17655314156917593
Volume84565424
Total184598791993

Vizualizări   484Descărcări   39

Conţinutul numărului de revistă

Aspecte teoretice ale definirii domeniului dreptului administrativ. O abordare a problematizării

5-19

CZU: 342.9

Bordeianu Cătălin, Rusnac Veronica

Justiţie şi drept întru umanitate

20-36

CZU: 340.12

Craiovan Ion

Evoluţia statului Republica Moldova prin prisma vectorului integraţionist european

37-56

DOI: 10.5281/zenodo.3358626

CZU: 323(478)+316.334.321

Varzari Pantelimon

Politica penală – abordare evolutivă a noţiunii şi definiţiei

57-63

DOI: 10.5281/zenodo.3358633

CZU: 343

Grecu Raisa

Importanţa şi diapazonul competenţelor executorului judecătoresc în cadrul realizării activităţii sale

64-72

CZU: 347.91/95

Cojocari Eugenia

Coraportul dintre valorile juridice, morale şi religioase în opera lui Petre Andrei

73-81

DOI: 10.5281/zenodo.3358635

CZU: 172+340.12

Baltag Dumitru

Mecanisme juridice specifice de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

82-88

CZU: 347.7:334.72.012.63/.64

Cojocari Eugenia, Susanu Mihai Claudiu

Идеи разделения властей в трудах Д. Локка и Ш. Монтескье

89-94

DOI: 10.5281/zenodo.3358639

CZU: 321.015+340.12

Малярчук Оксана

Abordări teoretice privind noţiunea, conţinutul, caracterele şi limitele juridice, elemente indispensabile ale definirii dreptului de mediere

95-103

CZU: 343.2+347.965.42

Cojocari Eugenia, Tuni Corneliu

O reevaluare teoretică a problematicii interpretării juridice oficiale

104-114

DOI: 10.5281/zenodo.3358648

CZU: 340.13

Coşman Eliza

Protecţia intereselor economice ale consumatorilor prin prisma instituţiei practicilor comerciale
incorecte

115-128

DOI: 10.5281/zenodo.3358737

CZU: 346.548:366.5

Plotnic Olesea

The Evaluation Project Media Litaracy Education in Turkey

129-138

DOI: 10.5281/zenodo.3358739

CZU: 378.147:654.19

Karaaslan Temel

Социальные и экономические права: проблемы соотношения

139-144

DOI: 10.5281/zenodo.3358745

CZU: 342.72/.73

Шеленга Наталья

Expertiza tehnică auto judiciară – dimensiunile etapelor clasificării acestora

145-152

DOI: 10.5281/zenodo.3358749

CZU: 340.68+347.948:656.1

Încălcări ale normelor de drept în literatura beletristică /Breaches of Law in Belletristic Literature

153-161

DOI: 10.5281/zenodo.3358753

CZU: 176.8

Țâmbală Lilia

Controlul parlamentar asupra bugetului – atribuţie a statului de drept

162-169

DOI: 10.5281/zenodo.3358757

CZU: 342.53:336.14(478)

Theoretical Aspects Regarding The „Person” in Land Law Legal Relations

170-176

DOI: 10.5281/zenodo.3358763

CZU: 349.412

Baltaga Ecaterina