IBN
Închide
Baltaga Ecaterina
Cuvinte-cheie (108): cunoștințe speciale (4), specialist (4), expertise (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Reflecții privind conectarea politicii naționale de securitate și apărare a Republicii Moldova la sistemul securității internaționale prin cooperare cu NATO
Baltaga Ecaterina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Considerații despre dreptate și libertatea individuală
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte procesuale ale expertului judiciar reeșind din prevederile legii nr. 68 din 2016
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte teoretice și practice cu privire la statutul juridic al expertului medico-legal în procesul penal
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații cu privire la armonizarea fiscală în țările Uniunii Europene din cadrul programului de constituire CCCTB – baza fiscală consolidată comună a societăților
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente asupra structurii cunoștințelor speciale aplicate la cercetarea cauzelor penale
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții referitor la identificarea principiului egalității în construcția procesuală de drept a răspunderii juridice
Baltaga Ecaterina1, Florea Adelina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Theoretical Aspects Regarding The „Person” in Land Law Legal Relations
Baltaga Ecaterina
State Agrarian University of Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente cu privire la calitatea de specialist în efectuarea unor acţiuni procesuale
Baltaga Ecaterina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte teoretice cu privire la „persoană” în raporturile juridice de drept funciar.
Baltaga Ecaterina12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptului la proprietate în legea supremă a  Republicii Moldova
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea dintre drepturile subiective și obligațiile juridice – condiție de manifestare a capacității juridice
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte teoretice cu privire la rolul expertizei medico-legale in procesul de cercetare a cauzelor penale
Baltaga Ecaterina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoştinţele medico-legale  în sistemul cunoştinţelor speciale
Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralismul punctelor de vedere în problema definirii dreptului în gîndirea juridică europeană
Baltag Dumitru1, Baltaga Ecaterina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Legea şi Viaţa
Nr. 11(287) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică a statului prin prisma dreptului constituţional
Moraru Elena, Baltaga Ecaterina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte teoretice şi procesuale  cu privire la constatările tehnco-ştiinţifice şi medico-legale 
Baltaga Ecaterina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte cu privire la aplicarea cunoştinţelor speciale medicale in procesul penal de către specialist
Baltaga Ecaterina1, Mărgineanu Iurie2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Aspecte procesuale cu privire la aplicarea cunoștințelor speciale de către specialist în unele acțiuni procesuale
Baltaga Ecaterina, Moraru Elena
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(157) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al bunurilor aparţinând domeniului public
Baltaga Ecaterina, Popovici Cristina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24