IBN
Închide
Cojocari Eugenia Vasile
Cuvinte-cheie (32): store receipt (1), store (1), warehouse contract (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Natura juridică a magazinajului şi particularităţile acestuia în economia de piaţă
Cojocari Eugenia, Dandara Liliana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Abordări teoretice privind noţiunea, conţinutul, caracterele şi limitele juridice, elemente indispensabile ale definirii dreptului de mediere
Cojocari Eugenia, Tuni Corneliu
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea cadrului normativ național privind implementarea medierii la soluționarea litigiilor privind protecţia consumatorilor
Cojocari Eugenia, Tuni Corneliu
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea legislaţiei naţionale la cadrul normativ european şi internaţional privind determinarea mărimii masei succesorale și cotei rezervei succesorale
Cojocari Eugenia, Perederco Vasile
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa şi diapazonul competenţelor executorului judecătoresc în cadrul realizării activităţii sale
Cojocari Eugenia
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme juridice specifice de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Cojocari Eugenia, Susanu Mihai Claudiu
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile reglementării economiei de piaţă în Republica Moldova
Cojocari Eugenia
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratări doctrinare referitoare la reglementarea mediului de afaceri al dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și evoluția cadrului legislativ în domeniu
Cojocari Eugenia, Susanu Mihai Claudiu
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Caractere specifice vinovăţiei – condiţie a răspunderii juridice civile
Cojocari Eugenia1, Ivancova Tatiana2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 July, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale – o problemă de actualitate continuă
Cojocari Eugenia
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Determinarea valorii economice a proprietăţii intelectuale în temei legal
Cojocari Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

La responsabilité civile comme un pont d’interaction entre le droit de la propriete intellectuelle et le droit prive au Republique de Moldavie
Cojocari Eugenia
State University of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul de transport auto de pasageri şi bagaje
Mihalache Iurie, Cojocari Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(124) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medierea – modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor
Cojocari Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
Cojocari Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 7

Contractul de transport auto de pasageri şi bagaje
Mihalache Victor, Cojocari Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(123) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exonerarea de răspundere сivilă a cărăuşului în transportul aerian de mărfuri
Mihalache Iurie, Cojocari Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(115) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exonerarea de răspundere сivilă a cărăuşului în transportul aerian de mărfuri
Mihalache Iurie, Cojocari Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5-6(116) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiuni genereale privind răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, edificii şi lucruri
Dragomir Matei, Cojocari Eugenia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiuni privind delimitarea dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală
Dragomir Matei, Cojocari Eugenia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28