IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 22:34
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)61
  2016  (3 din 1)50
  2015  (1 din 1)12
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1762694478817593
Volume82715407
Total184296591195

Vizualizări   340Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Incursiuni analitice asupra realizării actelor de dispoziţie ale debitorului în procedura de executare potrivit dreptului românesc şi celui din Republica Moldova

5-25

CZU: 347.91/.95(478+498)

Bănărescu Anatolie

Condiţii cumulative de aplicare a procedurii simplificate de judecată în cazul recunoaşterii învinuirii

26-38

CZU: 343.13

Şlicari Ion, Prisăcaru Stanislav

Termenul pentru exercitarea dreptului de opţiune succesorală

39-47

CZU: 347.65

Bănărescu Iulia

Dreptul natural, justă măsură a drepturilor omului

48-54

CZU: 340.12

Humă Ioan

Principiile şi temeiul dreptului pozitiv

55-61

CZU: 340.13

Humă Ioan

Controlul parlamentar asupra bugetului – atribuţie a statului de drept

62-69

CZU: 342.53:336.14(478)

Fondos Igor

Analiza cost-beneficiu a produselor inovative în sfera bancară

70-78

CZU: 336.71:338.5

Andronic Alesea

Analiza situaţei financiare în ramura de transport

79-82

CZU: 005.52:658.`14/.15:656.1/.7

Vîrcolici Margareta, Lîsîi Aliona

Dimensiunile psihosociale ale violenţei în familie: aspecte metodologice de cercetare a fenomenului

83-94

CZU: 316.624:316.356.2+343.55

Gonţa Victoria, Chiţu Svetlana, Gribincea Tatiana

Dezvoltarea asistenţei sociale şi pregătirea continuă a cadrelor calificate în Republica Moldova

95-101

CZU: 364(478)

Gonţa Victoria, Gribincea Tatiana, Chiţu Svetlana

Migraţiunea – aspecte pozitive şi negative

102-108

CZU: 314.7

Slusarenco Svetlana

Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional

109-117

CZU: 37.07:005.6(478+4)

Gribincea Tatiana, Chiţu Svetlana, Gonţa Victoria

ISO 9001 şi managementul calităţii în învăţământul superior

118-123

CZU: 378.1:005.6

Chiţu Svetlana, Gonţa Victoria, Gribincea Tatiana

Proiectarea, implementarea şi evaluarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie

124-132

CZU: 37.07:005.6(100)

Gribincea Tatiana

Marketingul inovaţional – sursă a avantajului competitiv/ Innovational Marketing - Source of
Competitive Advantage / Инновационный маркетинг - источник конкурентных преимуществ

133-140

CZU: 339.138:001.895

Chiriac Lilia

Importance of Organisational Culture and Communication in International Business

141-148

CZU: [005.73+316.77]:339

Huseyin Ikinci

Research on the Occupational Health and Safety in Russia and Turkey

149-154

CZU: 331.45(470+560)

Ural Yener

What if Investment of Remittances Really Works? Moldova Started Harnessing Remittances Through Developing Business Opportunities for Migrants and Remittance Reci

155-169

CZU: [331.556.4+338.1](478)

Lîsîi Aliona, Ermurachi Adrian