IBN
Închide
Chiţu Svetlana
Cuvinte-cheie (22): quality management (3), quality management system principles (1), principiile sistemului de management al calității (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 4

Aplicarea metodelor şi tehnicilor de predare la limba şi literatura română pentru elevii de vârstă şcolară mijlocie
Chiţu Svetlana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evaluării din perspectiva integrării în procesul de formare/instruire
Chiţu Svetlana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile aplicării strategiilor de predare la limba şi literatura română în dependenţă de vârsta elevilor
Chiţu Svetlana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici și realizări în asigurarea calităţii în învățămîntul profesional ethnic
Chiţu Svetlana1, Gribincea Tatiana1, Vișniovaia Tatiana2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Soroca
Moldoscopie
Nr. 1(76) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional
Gribincea Tatiana1, Chiţu Svetlana1, Gonţa Victoria2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea asistenţei sociale şi pregătirea continuă a cadrelor calificate în Republica Moldova
Gonţa Victoria1, Gribincea Tatiana2, Chiţu Svetlana2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile psihosociale ale violenţei în familie: aspecte metodologice de cercetare a fenomenului
Gonţa Victoria1, Chiţu Svetlana2, Gribincea Tatiana2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISO 9001 şi managementul calităţii în învăţământul superior
Chiţu Svetlana1, Gonţa Victoria2, Gribincea Tatiana1
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii în învățământul preuniversitar
Chiţu Svetlana, Gribincea Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Evaluarea autentică: un deziderat al educaţiei moderne
Hadîrcă Maria, Raileanu Aurelia, Chiţu Svetlana, Creţu Ion, Nastas Svetlana, Sclifos Lia, Cartaleanu Tatiana, Isac Ştefania, Gorbaciov Nina, Baraliuc Nadejda, Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 3

Instruirea cadrelor didactice pentru predarea “deprinderilor de viaţă”
Zepca Victor12, Chiţu Svetlana12, Olteanu Nadejda12, Gâtlan Vasile12, Arnaut Natalia12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 3 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea dezvoltării competenţei de comunicare la studenţi
Chiţu Svetlana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de formare şi evaluare a empatiei cadrelor didactice
Chiţu Svetlana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(29) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Empatia cadrului didactic şi optimizarea relaţiei profesor-elev
Chiţu Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14