IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)61
  2016  (3 din 1)50
  2015  (1 din 1)12
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole17661845175817593
Volume85435504
Total184672802262

Vizualizări   727Descărcări   48

Conţinutul numărului de revistă

Procesul de inovare şi sarcinile dezvoltării evidenţei contabile în instituţiile de cercetare ştiinţifică

5-18

CZU: 657.3:001.891

Avornic Ana

Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova

19-26

CZU: 657.63(478)

Copăceanu Cristina

Cadrul juridic şi fiscal al grupurilor de entităţi / Legal and Tax Regime of Groups of Entities

27-34

CZU: 336.22:334.722.8+347.7

Curagău Natalia , Popovici Angela

Balanced Scorecard – Harta strategiei unei entităţi / Balanced Scorecard - An Entity Mapping Strategy

35-38

CZU: 005.21:334.72

Mihailă Svetlana , Bădicu Galina

Operaţiuni specifice aferente contractului de leasing şi unele aspecte contabile

39-43

CZU: 339.187.6+347.453

Zlatina Natalia

Relevanţa contabilităţii şi rolul contabilului în dezvoltarea afacerii

44-47

CZU: 657.2:334.012.2

Bădicu Galina , Mihailă Svetlana

Stabilitatea financiară a întreprinderii prin prisma sistemului de indicatori absoluţi

48-51

CZU: 005.52:658.14/.15

Paladi Valentina , Erhan Lica

Auditul intern - pârghie economica împotriva combaterii fraudelor

52-57

CZU: 657.63

Sandu (Toderaşcu) Carmen , Fîrţescu Bogdan

Aplicaţii business intelligence în auditul financiar

58-62

CZU: 657.63

Tofan Dragoş Ovidiu

Формирование системы электронного документооборота: угрозы и возможности / Formation of the Electronic Document Management System: Threats and Opportunities

63-67

CZU: 005.92:004.9

Гудзь Елена

Perfectarea contabilului întru asigurarea aşteptărilor mediului de afaceri în condiţiile incertitudinilor

68-75

CZU: 657.1

Costandachi Gheorghe

Architectural Security Models of Electronic Management Services

76-78

CZU: 004:351/354(477)

Komarova Larisa

Reforma fiscală în contextul integrării în UE. Cazul României

79-82

CZU: 366.22(498)

Tofan Mihaela

Роль федерации аудиторов, бухгалтеров и финансистов АПК Украины в развитии профессии бухгалтера / The Role of the Federation of Auditors, Accountants and Financiers of AIC of Ukraine in the Development of the Accounting Profession

83-87

CZU: 657.1(477)

Жук Наталия

Priorităţile strategice ale politicii statului în domeniul contabilităţii şi auditului

88-91

CZU: 657(478)

Vragaleva Veronica , Tonu Natalia

Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Positive Obligations and Jurisdiction: Monograph

95-96

CZU: 341.231.14

Balan Oleg

Asigurarea eficienţei mecanismului de finanţare a Sistemului Ocrotirii Sănătăţii în Republica Moldova .

97-100

CZU: 336.531.2:61(478)

Copăceanu Cristina

Positive and Negative Obligations of the State under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Monograph

101-103

CZU: 341.231.14

Balan Oleg

Raţionalizarea politicii de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor de dezvoltare

104-106

CZU: 338.434+658.15:631.115

Bulgac Vitalii , Bulgac Corina

Dreptul discreţionar: aspecte teoretice şi practice

107-110

CZU: 340.1

Puşcaş Victor

Tratat de teoria generală a statului şi dreptului

111-113

CZU: 340.12

Popescu Sofia , Craiovan Ion