Dimensiunile psihosociale ale violenţei în familie: aspecte metodologice de cercetare a fenomenului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
185 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-22 02:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.624:316.356.2+343.55 (1)
Psihologie socială (465)
Structură socială. Societatea ca sistem social (553)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (226)
SM ISO690:2012
GONŢA, Victoria; CHIŢU, Svetlana; GRIBINCEA, Tatiana. Dimensiunile psihosociale ale violenţei în familie: aspecte metodologice de cercetare a fenomenului. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2016, nr. 3-4(11-12), pp. 83-94. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550

Dimensiunile psihosociale ale violenţei în familie: aspecte metodologice de cercetare a fenomenului


CZU: 316.624:316.356.2+343.55
Pag. 83-94

Gonţa Victoria1, Chiţu Svetlana2, Gribincea Tatiana2
 
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019


Rezumat

Domestic violence is studied by representatives of various sciences and scientific schools. However, a comprehensive study of domestic violence as a phenomenon psychosocial in Republic of Moldova in the context of social transformation and national culture was not sufficiently addressed in the national literature. Remain open questions about the nature and causes of violence in our society and in the Moldovan family, the impact of violence on the personality of the individual and further socialization, scale and dynamics of violence, research methods and ways to improve real problem.Herein contained methodological recommendations to psychodiagnosis victims and abusers in cases of family violence. In this regard, we decided to present the psychometric model in relation to specific symptoms / syndromes of violence actors, described in the literature. Psychodiagnosis activity in cases of domestic violence is presented as an important task in the multidisciplinary assistance to victims and abusers.

Cuvinte-cheie
violență, psihodiagnoză, familie disfuncţională, trauma psihică, stres postraumatic, reabilitare psihologică