Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-07 11:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005.6(478+4) (2)
Aspecte de management al instituțiilor de învățământ (92)
Managementul calității. Managementul calității totale (TQM) (67)
SM ISO690:2012
GRIBINCEA, Tatiana; CHIŢU, Svetlana; GONŢA, Victoria. Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2016, nr. 3-4(11-12), pp. 109-117. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550

Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional


CZU: 37.07:005.6(478+4)
Pag. 109-117

Gribincea Tatiana1, Chiţu Svetlana1, Gonţa Victoria2
 
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019


Rezumat

Adaptarea continuă a cadrului legislativ şi a cerinţelor pedagogice sunt vizate de reformele sistemului educaţional, şi se realizează în funcţie de evoluţia mediului social, politic, economic şi tehnologic al societăţii actuale, atât la nivel naţional cât şi internaţional, având ca obiectiv îmbunătăţirea şi creşterea calităţii educaţiei. Educaţiei prezintă atât valori culturale şi morale general recunoscute, cât şi noi valori care completează zestrea educaţională existentă, în funcţie de paşii progresivi pe care îi face societatea şi politicile educaţionale pe care le aplică fiecare stat sau naţiune