Protecţia intereselor economice ale consumatorilor prin prisma instituţiei practicilor comercialeincorecte
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-20 14:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
346.548:366.5 (7)
Regulamente de ordin și control economic (72)
Consumerism (62)
SM ISO690:2012
PLOTNIC, Olesea. Protecţia intereselor economice ale consumatorilor prin prisma instituţiei practicilor comercialeincorecte. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2017, nr. 1-2(13-14), pp. 115-128. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3358737
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550

Protecţia intereselor economice ale consumatorilor prin prisma instituţiei practicilor comerciale
incorecte


CZU: 346.548:366.5
DOI: 10.5281/zenodo.3358737
Pag. 115-128

Plotnic Olesea
 
 
Disponibil în IBN: 6 august 2019


Rezumat

Conform legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, practicile comerciale neloiale sunt interzise. În general, o practică a unui profesionist este incorectă dacă acesta este contrar diligenţei profesionale, şi anume dacă această practică nu este în concordană cu practicile loiale în materie comercială, materială industrială, artizanală sau liberală, şi dacă această practică poate duce consumatorul mediu să ia o decizie care în condiţii normale nu ar fi luat-o fără această practică. Comportamentele care induc în eroare consumatorul cu privire la produs sunt o excelenta clasă de practici neloiale. Aceasta este ceea ce noi numim „practici comerciale înşelătoare”.

Conformément à la legislation consumeriste, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. En général: une pratique d’un professionnel est déloyale si elle est contraire à la diligence professionnelle, c’est.-à-dire si la pratique ne correspond pas aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et si la pratique peut avoir pour conséquence que le consommateur moyen prend une décision qu’il n’aurait pas prise sans cette pratique. Les comportements qui trompent le consommateur sur le produit sont une catégorie par excellence des pratiques déloyales. C’est ce que l’on appelle «Pratiques commerciales trompeuses».

Cuvinte-cheie
practică comercială, diligenţă profesională, consumator mediu, practică neloială sau agresivă,

pratiques commerciales, diligence professionnelle, consommateur moyen, pratiques déloyales et agressives