IBN
Închide
Plotnic Olesea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

European Union view on Personal Data in Intellectual Property Rights
Cimil Dorin1 , Plotnic Olesea2
1 Henri Capitant Association,
2 Necunoscută, Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Abordări doctrinаre în mаteriа drepturilor beneficiаrilor de servicii medicаle în raport cu legislaţia consumeristă
Plotnic Olesea1 , Ciochină Elena1 , Răcoare (Apetroi) Felicia-Cătălina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea din Sevilla
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza istorică a răspunderii juridice pentru încălcarea drepturilor pacienților
Plotnic Olesea , Ciochina Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații științifice cu privire subiecții sistemului de ocrotire a sănătății
Plotnic Olesea , Ciochină Elena , Mihalache Iuliana-Claudia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul european
Plotnic Olesea , Monnet Jean , Iarmenco Mihaela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU Provisions: Health & Consumer Protection in terms of Intellectual Property Rights
Plotnic Olesea , Ciochină Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guaranteeing consumer rights in online commerce
Plotnic Olesea1 , Praporşcic Valeria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Safeguard Global
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La libre circulation et les resortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen européen
Plotnic Olesea1 , Bolfosu Nadejda2
1 Académie d’Études Economiques de Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La nature juridique du contrat d’adhesion au risque d’un desequilibre contractuel
Plotnic Olesea1 , Nicolae Marian2
1 Académie d’Études Economiques de Moldova,
2 Consiliul de Mediere a Centrul pentru soluționarea eficientă a litigiilor (CEDR)
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a certificatului de moștenitor prin prisma legislației europene
Plotnic Olesea1 , Talambuţa Angela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participanții la procesul de insolvabilitate derulat în Republica Moldova
Nicolae Marian1 , Plotnic Olesea2
1 Consiliul de Mediere a Centrul pentru soluționarea eficientă a litigiilor (CEDR),
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al practicilor comerciale incorecte în legislaţia Republicii Moldova
Plotnic Olesea1 , Dulgheru Dorin23
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Judecătoria Centru, mun. Chişinău,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Theory of Consent Vices in Terms of the Rules of Consumer Law through European Legislation
Plotnic Olesea
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Principiul nondiscriminării pacientului în domeniul serviciilor medicale
Plotnic Olesea , Ciochina Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Drepturile pacientului în Republica Moldova în contextul drepturilor omului
Plotnic Olesea1 , Ciochină Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(203) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapă decisiva pentru debitorul aflat în procedura de Insolvabilitate
Plotnic Olesea , Ilana Ana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia intereselor economice ale consumatorilor prin prisma instituţiei practicilor comercialeincorecte
Plotnic Olesea
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Deficiențe legale în cadrul consumului de pe piața medicamentelor și produselor farmaceutice
Plotnic Olesea , Ciochină Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrul contractelor de consum – un remediu al dezechilibrului
Plotnic Olesea
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța sistemului de farmacovigilență în cadrul protecției consumatorului de medicamente
Plotnic Olesea1 , Ciochină Elena12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45