Evoluţia statului Republica Moldova prin prisma vectorului integraţionist european
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
142 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 21:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323(478)+316.334.321 (1)
Afaceri interne. Politică internă (390)
Structură socială. Societatea ca sistem social (553)
SM ISO690:2012
VARZARI, Pantelimon. Evoluţia statului Republica Moldova prin prisma vectorului integraţionist european. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2017, nr. 1-2(13-14), pp. 37-56. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3358626
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550

Evoluţia statului Republica Moldova prin prisma vectorului integraţionist european

The Evolution of The Republic of Moldova State in The Context of The European Integration Vector

Эволюция Государства Республика Молдова Сквозь Призму Европейского Интеграционного Вектора


CZU: 323(478)+316.334.321
DOI: 10.5281/zenodo.3358626
Pag. 37-56

Varzari Pantelimon
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 6 august 2019


Rezumat

The article examines the process of development of the Republic Moldova in the context of European integration process advancement. The author highlights four stages in the evolution of the state in terms of choice and application of European integration vector of the ruling political elite, based on the analysis of parliamentary elections. It concludes that European integration has now become a state policy priority both internally and externally, a policy which requires a well-founded strategic concept for modernization through the democratization of society in all its fundamental aspects.

Cuvinte-cheie
political system, the Republic of Moldova state, policy formulation, parliamentary elections, the vector of development of the society, national idea, European integration, social-political cleavage, aporetic difficulty,

sistem politic, statul Republica Moldova, formulă politică, alegeri parlamentare, vectorul dezvoltării societăţii, idee naţională, integrare europeană, clivaj social-politic, dificultate aporetică,

политическая система, государство Республика Молдова, политическая формула, парламентские выборы, вестор развития общества, национальная идея, европейская интеграция, социально-политический раскол, апоретическая трудность