IBN
Închide

55Publicaţii

625Descărcări

24344Vizualizări

Puţuntică Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 6

Abordare STEM în studierea geografiei
Puţuntică Anatolie , Motruc Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară la istorie și geografie în învățământul gimnazial
Puţuntică Anatolie1 , Gheorghelaș-Rabei Violeta2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte comparative privind clima Poloniei și Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfășurări de conținut la tema: „Calitatea, valorificarea și protecția solului și subsolului” pentru clasa XII, disciplina geografie: Republica Moldova în lumea contemporană .
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de comunicare privind starea ecologică a bazinului hidrografic Bâc
Puţuntică Anatolie , Jenunchi Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitățile unor culturi agricole de pe teritoriul Republicii Moldova față de condițiile meteorologice și climatice
Melnic Olga , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Instrumente digitale utilizate în cadrul învățământului online la lecțiile de Geografie
Motruc Ala1 , Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe climatice ale temperaturii aerului în bazinul hidrografic Bâc
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Calificative pluviometrice Hellmann din vara anului 2020 pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificative termice lunare Hellmann din vara anului 2020 în bazinul hidrografic BÂC
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul bazinului hidrografic în studiile geografice
Mironov Ion , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis of regression in the process of studying the correlation between climatic factors of the weather station Chișinău
Puţuntică Anatolie , Puţuntică Vitalie
Tiraspol State University (TSU)
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale la lecțiile de geografie. Aplicația Kahoot
Motruc Ala1 , Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Calcule ale indicelui bioclimatic termo-higrometric pe teritoriul municipiului Chișinău
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe transversale ale educației durabile în sistemul de învățământ
Pătrăuceanu Irina Elena1 , Puţuntică Anatolie2
1 Inspectoratul Școlar Județean Neamț,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile sinoptice de manifestare a ciclonilor mediteraneeni pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie , Armaş Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lucrărilor practice și de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la geografie
Motruc Ala1 , Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul competenței de lectură a studenților în seminarul de teoria și metodologia geografiei
Volontir Nina , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Cauzele sinoptice ale ploilor de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele sinoptice ale secetelor de vară pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55