IBN
Închide
Avornic Gheorghe Constantin
Cuvinte-cheie (193): drept (3), societatea civilă (3), stat de drept (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 77.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Critical considerations concerning the impunity of the regulations of the world anti-doping code and its subordinates in relation with the values of contemporary sport – from Romania and all over the world
Voicu Alexandru-Virgil1, Avornic Gheorghe1, Budișan Călin2
1 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
2 National Institute for Training and Improvement of Lawyers (INPPA)
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excesul de reglementare juridică
Avornic Gheorghe, Vaculovschi Ghenadie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(228-230) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforme eficiente în sistemul educațional universitar
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul „dreptului sportului” în societatea modernă şi globalizată
Voicu Alexandru-Virgil12, Avornic Gheorghe13, Voicu Bogdan-Iosif1
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,
3 Uniunea Juriştilor din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие и содержание основ конституционного строя
Аворник Георгий, Булат Андрей
Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Elementele principale ale conceptului modern al relațiilor reciproce dintre personalitate şi stat
Avornic Gheorghe, Catan Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(301) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în politica juridică a Republicii Moldova
Avornic Gheorghe, Catan Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea termenului „proprietate” în cadrul raporturilor juridice din domeniul proprietăţii intelectuale
Avornic Gheorghe, Domente Marin
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentin AŞEVSCHI: un nume care a devenit renume. El a fost, este şi va fi Profesorul Valentin AŞEVSCHI
Avornic Gheorghe1, Crivoi Aurelia1, Bulimaga Constantin2, Sofroni Valentin3, Evtodiev Igor1, Cojocari Lidia4, Voloşciuc Leonid5, Ungureanu Laurenţia6
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
5 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
6 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Expertiza ecologico-judiciară – parte componentă a științelor integraționale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări și perspective
Avornic Gheorghe, Aşevschi Valentin, Evtodiev Silvia, Evtodiev Igor
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felicitare doamnei profesor Aurelia Crivoi
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin onorabil al unei persoane pasionate de ştiinţă şi pedagogie
Avornic Gheorghe, Coptileţ Valentina, Aşevschi Valentin
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 11

Constantin Stere – professor și rector universitar
Avornic Gheorghe, Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamente teoretice şi practice care alimentează necesitatea aplicării (utilizării) „dreptului discreţionar ”
Avornic Gheorghe1, Postovan Dumitru2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia Avocatul Poporului (ombudsmanul) şi „dreptul discreţionar”
Avornic Gheorghe1, Postovan Dumitru2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Procuratura Generală a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia Avocatului Poporului (ombudsmanul) şi „dreptul discreţionar”
Avornic Gheorghe1, Postovan Dumitru2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Procuratura Generală a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(174) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific nevalorificat
Avornic Gheorghe, Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popas jubiliar. Dumitru Visternicean
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(175) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 77