IBN
Închide

94Publicaţii

682Descărcări

51104Vizualizări

Avornic Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 92. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 56
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 19
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Dreptul la un mediu sănătos
Avornic Gheorghe , Iordanov Iordanca-Rodica
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Digital technologies: the state and prospects of legal regulation in the Russian Federation and the Republic of Moldova (International round table overview)
Avornic Gheorghe1 , Chucha Serghei2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Институт государства и права РАН
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
History of codification of private law in the Republic of Moldova
Avornic Gheorghe1 , Cojocaru Violeta2 , Moraru Iulian2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Interdisciplinary contextualization of legal education and research
Ciobanu Rodica1 , Avornic Gheorghe2
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia. „Reperele constituirii unei metodologii interdisciplinare în drept”, autor Rodica CIOBANU
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk Management - Performing Instrument in The Development of Economic Expertise
Avornic Gheorghe , Copăceanu Cristina
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Critical considerations concerning the impunity of the regulations of the world anti-doping code and its subordinates in relation with the values of contemporary sport – from Romania and all over the world
Voicu Alexandru-Virgil1 , Avornic Gheorghe1 , Budișan Călin2
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 National Institute for Training and Improvement of Lawyers (INPPA)
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-1464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt de felicitare al Președintelui Uniunii Juriștilor din Republica Moldova
Avornic Gheorghe
Uniunea Juriştilor din Moldova
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excesul de reglementare juridică
Avornic Gheorghe , Vaculovschi Ghenadie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(228-230) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforme eficiente în sistemul educațional universitar
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul statului și a conducătorilor din sistemul ocrotirii sănătăţii în condiţiile crizei economico-financiare
Avornic Gheorghe , Copăceanu Cristina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul „dreptului sportului” în societatea modernă şi globalizată
Voicu Alexandru-Virgil12 , Avornic Gheorghe13 , Voicu Bogdan-Iosif1
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,
3 Uniunea Juriştilor din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului
Voicu Alexandru-Virgil123 , Avornic Gheorghe1
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,
3 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие и содержание основ конституционного строя
Аворник Георгий , Булат Андрей
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Elementele principale ale conceptului modern al relațiilor reciproce dintre personalitate şi stat
Avornic Gheorghe , Catan Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(301) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în politica juridică a Republicii Moldova
Avornic Gheorghe , Catan Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea termenului „proprietate” în cadrul raporturilor juridice din domeniul proprietăţii intelectuale
Avornic Gheorghe , Domente Marin
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentin AŞEVSCHI: un nume care a devenit renume. El a fost, este şi va fi Profesorul Valentin AŞEVSCHI
Avornic Gheorghe1 , Crivoi Aurelia1 , Bulimaga Constantin2 , Sofroni Valentin3 , Evtodiev Igor1 , Cojocari Lidia4 , Voloşciuc Leonid5 , Ungureanu Laurenţia6
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
5 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
6 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 94