IBN
Închide
Tabac Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

2019 - 1

Magia sărbătorilor de iarnă în grădiniță
Tabac Ana
Instituția preșcolară nr.179, mun.Chișinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Formarea elementelor culturii ecologice la preşcolari
Tabac Ana1 , Cojocari Lidia2
1 Instituția preșcolară nr.179, mun.Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-81. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de formare a elementelor culturii ecologice la preşcolari
Tabac Ana , Cojocari Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul psihoemoțional la copiii de vârstă preșcolară
Cojocari Lidia1 , Crivoi Aurelia1 , Tabac Ana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Instituția preșcolară nr.179, mun.Chișinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4