IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-26 15:53
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7893252414149230
Volume2619129427
Total8153443704576

Vizualizări   682Descărcări   85

Conţinutul numărului de revistă

Proprietăţile terapeutice ale produselor apicole

3-9

CZU: 638.1+615.1

Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Para Iulian, Pozdneacova Ilona, Druţa Adriana

Stresorezistența la cadrele didactice în corelație cu cronotipul

10-14

CZU: 612.821:159.9:378.12

Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia

Stresul psihoemoțional la copiii de vârstă preșcolară

15-18

CZU: 612.394.2+159.942+612.821

Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia, Tabac Ana

Imunoreactivitatea încrucişată potenţială a globulinelor de rezervă din seminţe

19-23

CZU: 577.22:[581.19+581.48]

Cherdivara Ala

Procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis

24-29

CZU: 579.873.71:579.22

Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisova Maria, Reva Veaceslav

Influenţa extractului de aminoacizi si oligopeptide de origine cianobacteriana din biomasa Spirulina (arthrospira) platensis asupra cresterii si lipidogenezei tulpinii  Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11

30-34

CZU: 579.873.71:577.115

Bereziuc Iulia

Specificul distribuţiei descendenţilor după înălţime în culturile experimentale ale stejarului pedunculat (Quercus robur)

35-40

CZU: 633.86+581.1+522.4

Cuza Petru

Activitatea antioxidantă a substanţelor din mugurii arborilor stejarului pufos (Quercus pubescens willd.) care cresc în diferite condiţii staţionale

41-46

CZU: 633.86+581.1:582.32

Florentă Gheorghe, Cuza Petru

Исследование лечебного и профилактического действия экстракта из корня Rheum rhaponticum L с добавлением микроэлементов против Sphaerotheca fuliginea на рассаде культур сем. Cucurbitacea в теплице

47-51

CZU: 582.982+665.337.8+631.81

Гладкая Алла

Tehnologie provizorie de valorificare a drojdiilor solide de vin ca îngrășământ la vița-de-vie pe rod

52-56

CZU: 663.252.1:663.326

Siuris Andrei

Разнообразие компонентного состава эфирных масел у гибридного потомства рода Mentha

57-60

CZU: 581.19:635.72:581.135.51

Пелях Елена, Чобану Василий

Composition of valuable fish, invasive species and dangerous fish for human in Gianh river basin

61-67

CZU: 597(597):502

Tuan Ho-Anh

Înlăturarea colorantului portocaliu activ și a acidului 2,  2-dihidroximetil propionic prin metode de concentrare,  la prima etapă, urmate de oxidare şi adsorbţie

68-77

CZU: 541.183:547.625:66.065.2

Gonţa Maria, Matveevici Vera, Iambarţev Viorica, Mocanu Larisa, Duca Gheorghe

Parametrii fizico-chimici care influențează rata de oxidare/mineralizare a sării de natriu a acidului lignosulfonic cu reagentul fenton

78-85

CZU: 621.359.7:546.72

Mocanu Larisa, Gonţa Maria, Duca Gheorghe

Schimbările structurale în moleculele de tip Ah3 în procesele redox induse de pseudoefectul Jahn-Teller

86-92

CZU: 547.4:541.6

Balan Iolanta

 Electrod fluor-selectiv

93-96

CZU: 543.257.1:546.76

Dîru Mariana, Vîlcu Ecaterina

Stratul dublu electric al montmorilonitului.

III. Caracteristicile stratului compact stern

97-106

CZU: 541.13:661.184.23+553.611.6

Rusu Vasile

Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei

107-115

CZU: 541.49:546.56:547.497

Stratulat Elena, Şova Sergiu, Prisacari Viorel, Dizdari Anna, Corja Ion, Pui Aurel, Palamarciuc Oleg

Optimizarea determinării capacităţii de inhibiţie a apelor naturale

116-119

CZU: 543.3:502

Blonschi Vladislav, Gladchi Viorica

Исследование взаимосвязи бихроматной и перманганатной окисляемости вод Днестра и его притоков

120-123

CZU: 543.8:543.3(282.247.314)

Горячева Нелли, Гладки Виорика, Бундукь Елена