IBN
Închide

82Publicaţii

694Descărcări

27409Vizualizări

Bulimaga Constantin
Cuvinte-cheie (139): impact antropic (3), waste (3), biodiversity (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Activitatea științifică și didactică a profesorului Petru Obuh
Begu Adam, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afluenții din dreapta fluviului nistru și impactul acestora asupra ecosistemului nistrului inferior
Bulimaga Constantin1, Eroșencova Victoria2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și cauzele mortalității generale a populației din regiunea de dezvoltare Nord
Bulimaga Constantin, Bodrug Nicolae, Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea întreprinderilor cu potențial major de poluare din ecosistemul urban Bălți
Bulimaga Constantin1, Portarescu Anastasia2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut
Grabco Nadejda1, Certan Corina2, Portarescu Anastasia2, Bulimaga Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele de poluare majoră a râului Bac și impactul acestora asupra ecosistemului Nistrului inferior
Bulimaga Constantin1, Rusnac Arcadie2, Eroșencova Victoria3, Ganja Elena1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 S.A. „Apă-Canal Chişinău”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антропогенная нагрузка на малые притоки нижнего Днестра
Ерошенкова Виктория1, Бульмага Константин2, Залецки Г.3, Попова Е.3
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт Экологии и Географии,
3 Centrul de Igienă şi Epidemiologie al ACSR CS
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Dinamica indicilor dendrometrici a speciilor lemnoase de salcâm, ulm și frasin din cariera de calcar „Lafarge Ciment” din Rezina
Certan Corina, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica procesului de acumulare a nutrienților în regosolurile de pe suprafața haldelor de steril în cariera de calcar „Lafarge ciment” (Moldova) SA
Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu, Certan Corina, Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the above-ground vegetal mass of the grass layer in the Balti urban ecosystem, Ghindești, Mărculești suburban ecosystems (Floresti district)
Bulimaga Constantin, Portarescu Anastasia, Certan Corina
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea gradului de poluare a râului Răut și a afluenților acestuia în riaioanele Telenești (Sărătenii Vechi; Țânțăreni) și Orhei prin metoda biotestării
Bulimaga Constantin, Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.
Bulimaga Constantin, Ţugulea Andrian, Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului râului Bâc asupra apei Nistrului inferior
Bulimaga Constantin1, Eroșencova Victoria2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 ГУ "Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукцией"
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evoluare a regosolului pe suprafața haldei de steril în cariera de calcar lafarge ciment (Moldova) s.a. din Rezina
Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu, Certan Corina, Rusu Maria, Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul agenţilor biologici de natură animală în cadrul ecosistemelor urbane
Rusu Vadim1, Bulimaga Constantin2, Dumbrăveanu Dorin1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul metodologic privind studiul diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și rurale în regiunea de studiu.
Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale managementului deșeurilor în Republica Moldova
Bulimaga Constantin, Bodrug Nicolae, Budeanu Valentina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика гидрохимических показателей реки Днестр на участке Каменка – Слободзея за период 2013-2017 ггr
Ерошенкова Виктория, Бульмага Константин
Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санитарно-микробиологическое состояние малых притоков нижнего Днестра
Ерошенкова Виктория1, Бульмага Константин2, Лукашева Н.2, Медведева Н.2, Владова Н.2
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт Экологии и Географии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru, Ursu Andrei, Bulimaga Constantin, Tărîţă Anatolie, Bejan Iurie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Răileanu Valentin, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 82