IBN
Închide
Copăceanu Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Risk Management - Performing Instrument in The Development of Economic Expertise
Avornic Gheorghe , Copăceanu Cristina
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Rolul statului și a conducătorilor din sistemul ocrotirii sănătăţii în condiţiile crizei economico-financiare
Avornic Gheorghe , Copăceanu Cristina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Managementul financiar al universităţilor private din Moldova
Copăceanu Cristina , Avornic Ana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Asigurarea eficienţei mecanismului de finanţare a Sistemului Ocrotirii Sănătăţii în Republica Moldova .
Copăceanu Cristina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova
Copăceanu Cristina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Cheltuielile publice pentru sănătate în Republica Moldova şi România: realităţi şi posibilităţi de optimizare
Ganea Victoria1 , Copăceanu Cristina2 , Gafton Cristina3 , Rusu Patric4
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Estimarea gradului de eficienţă a mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate
Ganea Victoria , Copăceanu Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul costurilor serviciilor medicale asupra activităţii instituţiilor medicosanitare
Copăceanu Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Eficienţa finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii: Oportunităţi pentru Republica Moldova
Ganea Victoria1 , Copăceanu Cristina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii
Ganea Victoria1 , Miron Oxana2 , Copăceanu Cristina3
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra posibilităţilor de optimizare a surselor de finanţare a agentului economic
Ganea Victoria1 , Copăceanu Cristina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii asupra posibilitatilor de optimizare a surselor de finantare ale agentului economic
Ganea Victoria , Copăceanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The forms of organization and financing of the health system: experiences and opportunities
Ganea Victoria1 , Copăceanu Cristina2
1 National Council for Accreditation and Attestation,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 24 October, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Finanţarea sistemului de sanătate
Copăceanu Cristina , Iliadi Gheorghe
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14