Managementul financiar al universităţilor private din Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
297 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 18:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.915:378.014.5 (1)
Tipuri de management (157)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1660)
SM ISO690:2012
COPĂCEANU, Cristina; AVORNIC, Ana. Managementul financiar al universităţilor private din Moldova. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2017, nr. 3-4(15-16), pp. 142-151. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3358872
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550

Managementul financiar al universităţilor private din Moldova


DOI: 10.5281/zenodo.3358872
CZU: 005.915:378.014.5
Pag. 142-151

Copăceanu Cristina, Avornic Ana
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 6 august 2019


Rezumat

Analizând tendinţele actuale în problemele de la nivel global, putem afirma, că educaţia este unul dintre pilonii de bază a unei societăţi prospere. Astfel, din punct de vedere economic, educaţia este o ramură eficientă, influenţa ei asupra economiei fiind multidimensională, iar eficacitatea şi rezultatul ei eficient penetrează toate sectoarele economiei naţionale. Însă, tot mai acută devine problema finanţării în general al sistemului educaţional şi în special al instituţiilor de învăţământ superior, acestea fiind impuse să se adapteze unei situaţii de subfinanţare, iar gestiunea financiară eficientă intervine ca soluţie salvatoare. În Republica Moldova, resursele financiare alocate sistemului educaţional sunt insuficiente, fapt care a generat actuala criză în domeniu, manifestată prin lipsa cadrelor didactice moderne, diminuarea calităţii învăţământului, salarii derizorii etc. Ca urmare, autorii îşi propun studierea mecanismelor utilizate în interiorul universităţilor din ţară, pentru a putea evidenţia acele probleme economico-financiare care marchează semnificativ activitatea eficientă acestora.

Cuvinte-cheie
sistem de educaţie, instituții de învățământ superior, sistem de gestiune financiară, finanţarea instituţiilor de învăţământ superior, autonomia financiară universitară, surse financiare, buget, venituri şi cheltuieli