IBN
Închide
Grabco Nadejda Ivan
Cuvinte-cheie (43): impact antropic (2), восстановление экосистемы (1), содержание гумуса (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”
Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul ecosistemului acvatic din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.
Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău
Grabco Nadejda, Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente
Bulimaga Constantin, Certan Corina, Burghelea Aureliu, Grabco Nadejda, Bodrug Nicolae, Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al urboecosistemului Orhei
Grabco Nadejda, Certan Corina, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra biosferei
Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Grabco Nadejda2, Derjanschi Valeriu3, Jurminschi Serghei3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „LAFARGE CIMENT” (Moldova) S.A. asupra biosferei
Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Grabco Nadejda1, Derjanschi Valeriu2, Jurminschi Serghei2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind procesul de restabilire a ecosistemului degradat din cariera „Lafarge Ciment” (Moldova S.A) or. Rezina
Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”
Bulimaga Constantin1, Mogîldea Vladimir1, Bodrug Nicolae1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul carierei de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova S. A.) asupra biodiversității
Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a s.a. „Lafarge Moldova” la etapa de exploatare
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Burghelea Aureliu1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de calcar ,,Lafarge Ciment” (Moldova S.A.) (până la exploatare)
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Florenţă Veronica1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile societăţii pe acţiuni „Lafarge ciment” (Moldova) privind managementul biodiversităţii în carierele de calcar din siturile companiei
Bulimaga Constantin1, Mogîldea Vladimir1, Burghelea Aureliu1, Certan Corina1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contribuţii la studiul vegetaţiei litoral -vasculare a râului Bîc
Negara Corina1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(64) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului raului Bic
Negara Corina1, Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Biodiversitatea vegetală a terenurilor degradate din comuna tohatin
Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Negara Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(41) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul antropic asupra vegetaţiei vasculare din albia râului Bâc pe sectorul Străşeni-Sângera
Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Negara Corina1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(46) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Contribuţii la cercetarea algoflorei r. Bâc în limitele mun. Chişinău
Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Negara Corina1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vegetaţia din lunca r. Bâc, sectorul urban Chişinău
Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Negara Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Analiza α-diversităţii vegetaţiei erbacee din municipiul Chişinău
Obuh Petru1, Grabco Nadejda2, Bulimaga Constantin2, Kolomieţ Irina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21