IBN
Închide
Grabco Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Planktonic algae of the river Răut within the limits of the Bălți urban ecosystem
Grabco Nadejda , Certan Corina , Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institute of Ecology and Geography
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Activitatea științifică și didactică a profesorului Petru Obuh
Begu Adam , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemelor urbane Bălți și Florești
Certan Corina , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda , Portarescu Anastasia
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut
Grabco Nadejda1 , Certan Corina2 , Portarescu Anastasia2 , Bulimaga Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Dinamica procesului de acumulare a nutrienților în regosolurile de pe suprafața haldelor de steril în cariera de calcar „Lafarge ciment” (Moldova) SA
Bulimaga Constantin , Burghelea Aureliu , Certan Corina , Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos din ecosistemul urban Bălți, ecosistemele suburbane Ghindești și Mărculești (raionul Florești).
Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Grabco Nadejda2 , Portarescu Anastasia1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”
Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Burghelea Aureliu1 , Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul ecosistemului acvatic din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.
Certan Corina , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău
Grabco Nadejda , Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente
Bulimaga Constantin , Certan Corina , Burghelea Aureliu , Grabco Nadejda , Bodrug Nicolae , Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al urboecosistemului Orhei
Grabco Nadejda , Certan Corina , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „LAFARGE CIMENT” (Moldova) S.A. asupra biosferei
Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Grabco Nadejda1 , Derjanschi Valeriu2 , Jurminschi Serghei2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra biosferei
Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Grabco Nadejda2 , Derjanschi Valeriu3 , Jurminschi Serghei3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind procesul de restabilire a ecosistemului degradat din cariera „Lafarge Ciment” (Moldova S.A) or. Rezina
Certan Corina , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evaluarea diversității floristice în ecosistemele urbane Telenești, Florești și Orhei
Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Mogîldea Vladimir1 , Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”
Bulimaga Constantin1 , Mogîldea Vladimir1 , Bodrug Nicolae1 , Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul carierei de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova S. A.) asupra biodiversității
Certan Corina , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Diversitatea floristică a ecosistemului petrofit degradat pe exemplul carierei de calcar „Lafarge Ciment”
Certan Corina1 , Bulimaga Constantin1 , Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a s.a. „Lafarge Moldova” la etapa de exploatare
Certan Corina1 , Bulimaga Constantin1 , Grabco Nadejda2 , Mogîldea Vladimir1 , Burghelea Aureliu1 , Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de calcar ,,Lafarge Ciment” (Moldova S.A.) (până la exploatare)
Certan Corina1 , Bulimaga Constantin1 , Burghelea Aureliu1 , Grabco Nadejda2 , Mogîldea Vladimir1 , Florenţă Veronica1 , Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30