IBN
Închide
Jurminschi Serghei
Cuvinte-cheie (19): spreading (2), fauna types (2), status (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Адаптивные отклики птиц экотонов на новые условия
Журминский Сергей12
1 Институт Зоологии,
2 Экологическое общество ”BIOTICA”
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эколого-фаунистические перемены последних лет в среде обитания птиц водно-болотного комплекса
Журминский Сергей12
1 Институт Зоологии,
2 Экологическое общество ”BIOTICA”
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „LAFARGE CIMENT” (Moldova) S.A. asupra biosferei
Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Grabco Nadejda1, Derjanschi Valeriu2, Jurminschi Serghei2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra biosferei
Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Grabco Nadejda2, Derjanschi Valeriu3, Jurminschi Serghei3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova.
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Sochircă (Vasilașcu) Natalia, Buciuceanu Ludmila, Jurminschi Serghei, Crudu Vasile
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea faunei în zona carierei de calcar a fabricii „Lafarge Ciment” din or. Rezina, Republica Moldova
Bulimaga Constantin1, Derjanschi Valeriu2, Jurminschi Serghei2, Certan Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика отряда Anseriformes республики Mолдова
Журминский Сергей12
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Экологическое общество ”BIOTICA”
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 11 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика отряда Charadriiformes фауны Республики Молдова
Журминский Сергей
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика отряда Ciconiiformes Республики Mолдова
Журминский Сергей
Институт Зоологии АН РМ
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 11 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика отрядов Podicipediformes, Pelecaniformes columbiformes, Coraciiformes фауны Республики Молдова
Журминский Сергей
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Bird fauna component depending on its structural organization
Zhurminsky Serghei12
1 Institute of Zoology ASM,
2 Societatea Ecologică „Biotica“
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

К оценке орнитологической обстановки на Кишиневском аэродроме и о безопасности полётов воздушных судов
Зубков Н.1, Мунтяну Андрей1, Богдя Лариса1, Тимошенко А.2, Абдулова О.2, Бучучяну Людмила1, Журминский Сергей1, Круду В.1, Сокиркэ Наталья1
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Международный Аэропорт Кишинэу
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подходы к изучению орнитофаунистических процессов
Журминский Сергей12
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Экологическое общество ”BIOTICA”
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сюрпризы  2014 года в фауне птиц республики Молдова
Журминский Сергей12, Манторов Олег1, Постолаки Валерий12, Цуркан Владимир21
1 Экологическое общество ”BIOTICA”,
2 Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

About fauna of dabbling ducks of Moldova
Zhurminsky Serghei
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 21 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Study of destruction processes of synthetic surface-active substances (surffactants) in barrier discharge
Zhurminsky Serghei, Gusikin A., Izvekova T., Şulic V.
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Migration of the water-wading of birds from the republic of Moldova
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Zhurminsky Serghei
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Современное состояние фауны птиц влажной зоны урочища «Талмазские плавни» и прогноз ее развития
Журминский Сергей
Институт Зоологии АН РМ
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Изменения статусов обитания птиц Молдовы
Журминский Сергей
Институт Зоологии АН РМ
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 2(15) / 2005 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19