IBN
Închide
Munteanu Andrei Ion
Cuvinte-cheie (64): ecoton (2), densitate (2), diversitate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton ”pădure-luncă” și a ecosistemelor adiacente
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.
Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura și diversitatea comunităților de rozătoare sub impactul transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О внутривидовых взаимоотношениях в популяции Apodemus Sylvaticus Linnaeus зооценозов Молдовы
Чемыртан Нелли, Мунтяну Андрей, Нистряну Виктория, Ларион Алина
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разнообразие и плотность птиц в различных древесно-кустарниковых биотопах
Мунтяну Андрей, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila, Богдя Лариса, Сокиркэ Наталья
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Influenţa vremii anomale de primăvară asupra avifaunei parcurilor mun. Chişinău
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova.
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia, Buciuceanu Ludmila, Jurminschi Serghei, Crudu Vasile
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об ориентировочно -исследовательском поведении Apodemus uralensiis в экотонном сообществе мышевидных грызунов Молдовы
Чемыртан Нелли, Мунтяну Андрей, Нистряну Виктория, Ларион Алина
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

About the evolution of hollow-nesting birds in the Republic of Moldova
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Buciuceanu Ludmila
Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current status and distribution of the species Cygnus olor (Gmelin,1789) in Moldova
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea avifaunei în diferite zone de ecoton şi habitatele adiacente din zona Codrilor Centrali
Bogdea Larisa, Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila
Institutul de Zoologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularităţile biologice şi evoluţia populaţiei raţei roşii (Aythya nyroca) in bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut
Munteanu Andrei, Cojan Constantin, Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile neprelucrate din zona centrală a Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Postolachi Vladislav, Chihai Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

 Некоторые особенности экологии мелких млекопитающих г. Кишинева
Autor Nou1, Мунтяну Андрей, Uspenskaia Inga2, Konovalov Iurii2, Бурлаку В.3, Караман Наталья23, Нистряну Виктория, Tihonova G.1, Котенкова Елена 1
1 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук ,
2 Институт Зоологии АН РМ,
3 Национальный центр общественного здоровья
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica sezonieră în aspectul prevernal a anatidelor din cursul inferior al Râului Prut
Cojan Constantin, Bogdea Larisa, Munteanu Andrei, Sochircă Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia biotopică şi raportul speciilor mus spicilegus şi mus musculus în agrobiocenoze
Munteanu Andrei, Larion Alina, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria
Institute of Zoology ASM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O конкурентном и ориентировочно-исследовательском  поведении видовдвойников microtus arvalis pall. microtus rossiaemeridionalis ogn. (Rodentia, Cricetidae) в агроценозах Молдовы
Чемыртан Нелли, Мунтяну Андрей, Sîtnic Veaceslav, Нистряну Виктория, Ларион Алина
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the state of rare and endangered diurnal birds of prey in Moldova
Zubcov Nicolai, Munteanu Andrei, Crudu Vasile, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele pronosticuri previzibile ale oscilaţiei efectivului numeric al speciei microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) în Republica Moldova .
Sîtnic Veaceslav, Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К оценке орнитологической обстановки на Кишиневском аэродроме и о безопасности полётов воздушных судов
Zubcov Nicolai, Мунтяну Андрей, Богдя Лариса, Autor Nou
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46