IBN
Închide

46Publicaţii

244Descărcări

18623Vizualizări

Sîrodoev Ghenadie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Economic assessment of the habitat services and biodiversity losses under the Dniester hydropower complex impacts
Cazantseva Olga12 , Corobov Roman2 , Trombitsky Ilya2 , Sîrodoev Ghenadie3 , Zubcov Elena1
1 Institute of Zoology,
2 Eco-TIRAS International Association of River Keepers,
3 Institute of Ecology and Geography
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эндемики северного Причерноморья в составе флоры Бессарабии
Изверская Татьяна1 , Гендов Вечеслав1 , Сыродоев Геннадий2
1 Ботанический сад АН Молдовы,
2 Институт Экологии и Географии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Approaches to creating the information system for the analysis of monitoring results in the framework of the MONITOX program
Sîrodoev Ghenadie
Institute of Ecology and Geography
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic valuation of ecosystem services in the Dniester basin
Cazantseva Olga12 , Corobov Roman1 , Sîrodoev Ghenadie13 , Trombitsky Ilya1
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Institute of Zoology,
3 Institute of Ecology and Geography
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краснокнижные виды сосудистых растений узловых территорий национальной экологической сети севера Республики Молдова
Изверская Татьяна1 , Гендов Вечеслав1 , Сыродоев Геннадий2
1 Национальный Ботанический Cад (Институт) "Александру Чуботару",
2 Институт Экологии и Географии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пространственная кластеризация экосистем поймы Днестра для экономической оценки экосистемных услуг
Казанцева Ольга , Сыродоев Геннадий
Международная экологическая ассоциация хранителей реки Днестр «Eco-Tiras»
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Change in Climate of the Prut River Basin
Corobov Roman1 , Sîrodoev Ghenadie21
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Institute of Ecology and Geography
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru , Ursu Andrei , Bulimaga Constantin , Tărîţă Anatolie , Bejan Iurie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Răileanu Valentin , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmentation and Flow Regulation of the Prut River Systems
Cazantseva Olga12 , Sîrodoev Ghenadie23
1 Institute of Zoology,
2 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
3 Institute of Ecology and Geography
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The typology of water body delineation in the Prut river basin (Moldova)
Sîrodoev Ghenadie , Miţul Efrem
Institute of Ecology and Geography
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Baza de date pentru evaluarea vulnerabilităţii Republicii Moldova la manifestarea proceselor geomorfologice
Sîrodoev Ghenadie , Miţul Efrem , Serbina Svetlana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current land use in the lower Bîc plane, Republic of Moldova
Canţîr(Madan) Angela , Sîrodoev Ghenadie
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ фрагментации и неравномерности распределения природных экосистем в пределах Рамсарского сайта «Нижний Днестр»
Андреев Алексей1 , Казанцева Ольга1 , Сыродоев Геннадий2
1 Институт Зоологии,
2 Институт Экологии и Географии
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cистема информационной поддержки «геологические памятники бассейна р. Днестр»
Сербина С. , Сыродоев Геннадий , Мицул Е.З. , Герась А.С. , Игнатьев Л.И. , Taran Ion
Институт Экологии и Географии АНМ
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 13 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea resurselor de apă în bazinele hidrografice ale râurilor mici în contextul schimbărilor de mediu (caz de studiu r. Bălțata)
Sîrodoev Ghenadie1 , Corobov Roman2 , Trombitki Ilie2 , Cazac Valeriu3 , Cantir Angela1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Asociaţia Internaţională Ecologică a păstrătorilor rîului „Еco–Тiras”,
3 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Small river basin. Physiographical features and water discharge characteristics
Sîrodoev Ghenadie1 , Corobov Roman2 , Cantir Angela1 , Sîrodoev Igor3 , Cazac Valeriu4
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Geografie al AŞM,
3 Universitatea „Ovidius“, Constanţa,
4 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О роли и содержании инжинерно-геологического обоснования при проектировании дорог на оползнеопасной территории
Полканов В.Н.1 , Сыродоев Геннадий2 , Богдевич О.П.3 , Полканова Алина1
1 Технический Университет Молдовы,
2 Институт Экологии и Географии АНМ,
3 Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion , Ursu Andrei , Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bejan Iurie , Cuza Petru , Bulimaga Constantin , Boboc Nicolae , Begu Adam , Tărîţă Anatolie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion , Ursu Andrei , Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bejan Iurie , Cuza Petru , Bulimaga Constantin , Boboc Nicolae , Begu Adam , Tărîţă Anatolie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние инженерно-геологических условий на выбор оптимального варианта трассы Кишинэу-Джюрджюлешть
Полканов В.Н.1 , Сыродоев Геннадий2 , Богдевич О.П.3
1 Технический Университет Молдовы,
2 Институт Экологии и Географии АНМ,
3 Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46