IBN
Închide
Sochircă Natalia Nicolae
Cuvinte-cheie (17): de scorburi. (1), de coronament (1), terestre (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Разнообразие и плотность птиц в различных древесно-кустарниковых биотопах
Мунтяну Андрей, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila, Богдя Лариса, Сокиркэ Наталья
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Influenţa vremii anomale de primăvară asupra avifaunei parcurilor mun. Chişinău
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova.
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia, Buciuceanu Ludmila, Jurminschi Serghei, Crudu Vasile
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Dinamica sezonieră în aspectul prevernal a anatidelor din cursul inferior al Râului Prut
Cojan Constantin, Bogdea Larisa, Munteanu Andrei, Sochircă Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the state of rare and endangered diurnal birds of prey in Moldova
Zubcov Nicolai, Munteanu Andrei, Crudu Vasile, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea animalelor terestre la schimbarea climei
Munteanu Anastasia, Derjanschi Valeriu, Zubcov Natalia, Ţurcanu Valentina, Bogdea Larisa, Nistreanu Victoria, Sochircă Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Bird communities from urban and anthropogenic biotopes
Sochircă Natalia, Bogdea Larisa, Crudu Vasile, Cojan Constantin
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the state of rare and endangered species of prey birds in Moldova
Zubcov Nicolai, Munteanu Andrei, Crudu Vasile, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Ponta şi succesul reproductiv la speciile genurilor Sylvia şi phylloscopus (Sylviidae)
Bogdea Larisa, Munteanu Andrei, Zubcov Natalia, Sochircă Natalia, Buciuceanu Ludmila
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 12(25) / 2011 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Măsuri de îmbogăţire adiversităţii avifaunei în oraşul Chişinău
Sochircă Natalia, Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(39) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Contribuţii la conservarea diversităţii ornitofaunei urbane
Munteanu Andrei, Sochircă Natalia, Buciuceanu Ludmila
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11