IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul " Sustainable use and protection of animal world diversity: " International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu ,
Chișinău, Moldova, 30-31 octombrie 2014
Sustainable use and protection of animal world diversity: International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Zoologie al AŞM
Responsabili de ediție: Toderaş I.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 248
ISBN: 978-9975-62-379-7
CZU: 502.74:[562/569+59](082)=135.1=111=161.1 S 96
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2014  137
Disponibil în IBN: 24 aprilie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (36)Chimie (2)Biologie (124)Geologie şi Mineralogie (4)Geografie (8)Medicină (4)Medicină veterinară (4)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (2)Sociologie (3)