IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-22 17:25
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2022  (3 din 3)20    CZU
 2022  (3 din 3)53    
Nr. 3(347) 20CZU
Nr. 2(346) 13CZU
Nr. 1(345) 20CZU
 2021  (2 din 2)41    
Nr. 2(344) 19CZU
Nr. 1(343) 22CZU
 2020  (3 din 3)62    
Nr. 3(342) 19CZU
Nr. 2(341) 22CZU
Nr. 1(340) 21CZU
 2019  (3 din 3)71    
Nr. 3(339) 23CZU
Nr. 2(338) 21CZU
Nr. 1(337) 27CZU
 2018  (3 din 3)74    
Nr. 3(336) 25CZU
Nr. 2(335) 24CZU
Nr. 1(334) 25CZU
 2017  (3 din 3)68    
Nr. 3(333) 24CZU
Nr. 2(332) 21CZU
Nr. 1(331) 23CZU
 2016  (3 din 3)61    
Nr. 3(330) 23CZU
Nr. 2(329) 28CZU
Nr. 1(328) 10CZU
 2015  (3 din 3)78    
Nr. 3(327) 23CZU
Nr. 2(326) 31CZU
Nr. 1(325) 24CZU
 2014  (3 din 3)75    
Nr. 3(324) 25CZU
Nr. 2(323) 25CZU
Nr. 1(322) 25CZU
 2013  (3 din 3)71    
Nr. 3(321) 25
Nr. 2(320) 20
Nr. 1(319) 26
 2012  (3 din 3)69    
Nr. 3(318) 25
Nr. 2(317) 24
Nr. 1(316) 20
 2011  (3 din 3)67    
Nr. 3(315) 21
Nr. 2(314) 24
Nr. 1(313) 22
 2010  (3 din 3)76    
Nr. 3(312) 20CZU
Nr. 2(311) 33
Nr. 1(310) 23CZU
 2009  (3 din 3)87    
Nr. 3(309) 22CZU
Nr. 2(308) 35CZU
Nr. 1(307) 30CZU
 2008  (3 din 3)75    
Nr. 3(306) 28CZU
Nr. 2(305) 22
Nr. 1(304) 25CZU
 2007  (2 din 3)37    
Nr. 3(303) 25CZU
Nr. 2(302) 12
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole106513767201976257784
Volume46802992837
Total1111145701922599

Vizualizări   2115Descărcări   57

Conţinutul numărului de revistă

Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России. 7-15

CZU: 612-056.32

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Глижин Алёна
Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при длительном потреблении биомассы Штамма Streptomyces fradiae CNMN-Aс-11. 16-23

CZU: 591.513.3:577.121

Шептицкий Владимир , Березюк Юлия , Бурцева Светлана
Impactul excesului și insuficienței componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei (reviul literaturii) 24-31

CZU: 636.085.1:612

Poleacova Lilia
Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi 32-38

CZU: 612.822.8+612.822.3

Listopadova Liudmila , Baciu Anatolie , Şeptiţchi Vladimir
Influenţa Reglalgului asupra acumulării biomasei şi pigmenţilor fotosintetici în celulele calusului şi agregatelor celulare ale rădăcinii aurii (Rhodiola rosea L.) 39-47

CZU: 581.1

Călugăru-Spătaru Tatiana
Identificarea implicării status-ului apei în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la stresul cauzat de secetă 48-58

CZU: 581.1.03:581.14

Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Leahu Igor , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae
Expresia unor gene în bolile cardiovasculare la copii și adulți 59-65

CZU: 616.1-08:571.2

Duca Maria , Palii Ina , Galea-Abdușa Daniela
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb 66-72

CZU: 632.3:635.64

Grigorcea Sofia , Lupaşcu Galina , Mihnea Nadejda , Coşalîc Cristina , Schin Victoria , Bejan Vasile
Прогнозирование эффективности подбора исходных родительских форм при создании гетерозисных гибридов F1 томата путем определения степени доминирования селекционно-ценных признаков 73-82

CZU: 635.64:631.527.5

Маковей Милания , Ботнарь Василий
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă 83-89

CZU: 597.215:502.7(478)(051)

Bulat Dumitru
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova. 90-99

CZU: 598.244.2:57.045(476)

Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Bogdea Larisa , Sochircă (Vasilașcu) Natalia , Buciuceanu Ludmila , Jurminschi Serghei , Crudu Vasile
Численность и распределение иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) на территории заповедника “Codrii” 100-104

CZU: 595.421

Морозов Александр
Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială 105-110

CZU: 579.6

Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Efectele nanoparticulelor Fe3O4 asupra parametrilor bioproductivi a levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 111-116

CZU: 579.083.13.+579.24

Usatîi Agafia , Beşliu Alina , Chiriţa Elena , Borisova Tamara
Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei 117-123

CZU: 579.8+579.083.13+582.28

Sîrbu Tamara , Zop Anna , Guţul Tatiana
Influenţa nanoparticulelor ZnO asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în condiţii de stres alcoolic 124-131

CZU: 579.23.+579.24

Chiseliţa Natalia
Viabilitatea şi caracterele morfo-culturale a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare în prezenţa extractului de origine cianobacteriană 132-140

CZU: 579.6

Bîrsa Maxim
Schimbările climatice din sudul Repubilicii Moldova (districtul Dunărea – Marea Neagră) 141-144

CZU: 551.583.1.634.1

Nedealcov Maria , Bejan Iurie
Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale 145-152

CZU: 556.166(478)

Jeleapov (Chişciuc) Ana
Indicele de poluare a apei de suprafaţă în baza reglementărilor ce disting cinci clase de calitate 153-161

CZU: 502.3:543.3+504.4.054

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Ţurcan Sergiu
Анализ циклических колебаний и пространственно-временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Р. Молдова 162-169

CZU: 556.16(478.9)

Беженару Герман
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere) 170-175
Furdui Teodor , Duca Gheorghe , Gulea Aurelian , Toderaş Ion , Ciochină Valentina , Cepoi Liliana , Chirilov Alexandru , Codreanu Svetlana , Miscu Vera
Biologi de altădată şi de azi (Portete. Amintiri. Viată ştiinţifică). O carte dăruită de Acad. Prof. Constantin Toma 176-179
Andriescu Ionel