IBN
Închide
Cojan Constantin Constantin
Cuvinte-cheie (9): test molecular genetic (1), cromosom (1), cromatină sexuală (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Studiul cromatinei sexuale și aplicabilitatea testelor molecular genetice cromosomiale în expertiza judiciară
Cojan Constantin
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularităţile biologice inflamatorii  în cazul infestării cu helmintiaze la om
Cojan Constantin, Cojan Mariana
Institutul de Zoologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile biologice şi evoluţia populaţiei raţei roşii (Aythya nyroca) in bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut
Munteanu Andrei, Cojan Constantin, Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dinamica sezonieră în aspectul prevernal a anatidelor din cursul inferior al Râului Prut
Cojan Constantin, Bogdea Larisa, Munteanu Andrei, Sochircă Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii noi în ornitofauna oraşului Chişinău
Sochircă Natalia, Buciuceanu Ludmila, Bogdea Larisa, Cojan Constantin
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Biological, serological and epidemiological survey for Toxocara canis infection in the southern part of Moldova
Cojan Constantin12, Cojan Mariana2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Spitalul judeţan Cahul
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bird communities from urban and anthropogenic biotopes
Sochircă Natalia, Bogdea Larisa, Crudu Vasile, Cojan Constantin
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological aspects regarding the mating and nesting periods of great cormorant (Phalacrocorax carbo) in the lower Prut river
Bogdea Larisa1, Cojan Constantin1, Gache Carmen2, Munteanu Andrei1, Zubcov Nicolai1
1 Institute of Zoology ASM,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Aspecte privind fenologia şi reproducerea speciilor de Ciconiiformes (Aves ) din bazinul Prutului inferior
Cojan Constantin, Munteanu Andrei, Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(50) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior
Cojan Constantin, Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10