IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-10 08:46
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole14952688354304376
Volume3616670502
Total15312855054806
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   307Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Психика. психическое здоровье. психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. II. Научные концепции о саногенности поведения, эмоций, коммуникации и их репрезентативные феноменологические индикаторы.

7-14
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия , Березовская Елена

Психогенный стресс, эмоции и психосанокреатология

14-26
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Георгиу Зинаида

New nutritive supplements for feeding mellifera bees in the deficit periods of collection in nature

26-43
Toderash Ion, Cebotari Valentina, Ungureanu Laurenţia, Buzu Ion, Gheorghiţă Cristina, Floquet Sebastian, Gulea Aurelian, Rudic Valeriu, Fuior Arcadie

Corelația conținutului polifenolilor cu activitatea antiradicalică ale propolisului, polenului și mierii

43-54
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Derjanschi Valeriu, Novac Mihai

Питание в соответствии с типом конституции. Часть I. Астенический тип

54-64
Струтинский Ф.А.

Особенности всасывания глюкозы и фруктозы в тонкой кишке при стрессе

64-76
Шептицки Владимир

Compoziţia chimică a extractelor şi uleiului volatil din rizomii de Rhodiola Rosea L. de origine carpatină

76-83
Călugăru-Spătaru Tatiana, Ciocârlan Alexandru, Dascaliuc Daniela

Lignificarea pereţilor celulari la Helianthus annuus L. ca răspuns la atacul Orobanche cumana Wallr.

84-96
Duca Maria, Tabără Olesea, Nechifor Victoria, Port Angela

Изменчивость признаков мужского гаметофита у перспективных линий томата в зависимости от уровня закладки соцветия на вегетирующем растении

96-106
Маковей Милания

Profilul citologic al diviziunilor meiotice la floarea-soarelui cu androsterilitate indusă de gibereline.  

106-114
Duca Maria, Nechifor Victoria, Port Angela

Caracteristica germoplasmei de floarea soarelui după indicii fenologici

115-120
Cucereavîi Aliona

Studii genetice privind ereditatea rezistenţei florii-soarelui la lupoaie

121-125
Gisca Ion

Diversitatea speciilor și biotipurilor hibride din genul Cobitis (Teleostei: Cobitidae) din bazinele acvatice ale Republicii Moldova

126-131
Marta Anatol, Toderaş Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Purcic Veaceslav

Influenţa vremii anomale de primăvară asupra avifaunei parcurilor mun. Chişinău

131-136
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia

Conţinutul pigmenţilor şi activitatea antioxidantă la Arthrospira Platensis în condiţii de stres hipotermic

136-144
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Becze Anca, Simedru Dorina, Rudic Valeriu

Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic

144-150
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara

Nanoparticule în baza metalelor: proprietăți, perspective și riscuri legate de utilizarea lor în diverse domenii  

150-156
Beşliu Alina

Expansiunea lupoaiei în noile condiţii climatice pe teritoriul Republicii Moldova

156-166
Duca Maria, Nedealcov Maria, Clapco Steliana, Ivanov Violeta

Indicele Ecometric Lang în estimarea gradului de aridizare pe teritoriul Republicii Moldova  

166-172
Ivanov Violeta

Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții

172-177
Cocîrţă Petru

Neoformaţiunile solului în silvostepă

178-182
Ursu Andrei

Recenzie. Sanocreatology or some new approaches for public health ?

183-184
Khalangot Mykola

Рецензия на монографию «Проблема здоровья. санокреатология. потребность общества в ее развитии». том 1. Трактата о научных и практических основах санокреатологии.  Коллектив авторов: Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф., Глижин А.Г., Врабие В.Г., Шептицкий В.А.

185-186
Максименко Сергей

Recenzie la monografia ”Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură”. Autori: A. Ştefîrţă, L. Brînză, V.Vrabie, N. Aluchi

186-190
Şişcanu Gheorghe, Botnari Vasile