IBN
Închide

84Publicaţii

239Descărcări

25797Vizualizări

Larion Alina
Cuvinte-cheie (228): diversity (6), densitate (5), rozătoare mici (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 50. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Diversity of mammal fauna from the area Cricova-Goian of Ichel river basin, Republic of Moldova
Larion Alina1, Cîrlig Tatiana2, Nistreanu Victoria1, Caldari Vladislav1, Dibolscaia Natalia1, Burlacu Victoria1
1 Institute of Zoology,
2 Moldova Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasite fauna diversity in Red Fox (Vulpes Vulpes) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Savin Anatolie1, Naforniţa Nicolae3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 State Agrarian University of Moldova
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 18 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile reproductive și structurale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat în condițiile cu o ariditate sporită a anului 2020
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal and multiannual dynamics of rodent species number under the influence of climate factors and anthropic modifications
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of small rodent communities in orchards from the central part of the Republic of Moldova and Bacau district, Romania
Nistreanu Victoria1, Paraschiv Dalia2, Larion Alina1, Sîtnic Veaceslav1
1 Institute of Zoology,
2 Museum Complex of Natural Sciences, Bacau
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terrestrial vertebrate fauna of the landscape reserve „La castel” from the northern part of the Republic of Moldova
Nistreanu Victoria, Tsurkan Vladimir, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia, Ursul Silvia
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale structurii comunităților de mamifere din districtul bazinului hidrografic Nistru în cadrul Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie, Munteanu Andrei, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 15

Biodiversitatea şi impactul speciilor de rozătoare în ecosistemele Antropizate
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of long-eared owl (Asio otus) winter diet from two european cities – Chisinau (Republic of Moldova) and Bacau (Romania)
Nistreanu Victoria1, Paraschiv Dalia2, Larion Alina1
1 Institute of Zoology,
2 Museum Complex of Natural Sciences, Bacau
One Health and Risk Management
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea biodiversității, structurii și stabilității comunităților de mamifere din bazinul fl. Nistru
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie, Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea diversității speciilor de mamifere sub influența schimbărilor climatice și transformărilor antropice în Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul diversităţii vertebratelor ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel (sectorul Cricova-Goian
Cîrlig Tatiana1, Larion Alina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia comunităților mamiferelor mici (rodentia, insectivora) în focarele de leptospiroză din raionul Glodeni, Republica Moldova
Burlacu Victoria123, Nistreanu Victoria2, Larion Alina2, Caterinciuc Natalia3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Zoologie,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1, Toderash Ion1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Naforniţa Nicolae3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 State Agrarian University of Moldova
Scientia Parasitologica
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1582-1366
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de vertebrate terestre a zonei Horești-Rezeni din centrul Republicii Moldova
Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina, Ţurcan Vladimir, Sîtnic Veaceslav, Caraman Natalia, Ursul Silvia, Ajder Vitalie, Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia
Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunitaților de lilieci (mammalia, chiroptera) în carierele de la bîcioc sub influența schimbarilor antropice și climatice
Dibolscaia Natalia, Caldari Vladislav, Larion Alina, Nistreanu Victoria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 84