IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 13:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9014267356453426
Volume38290691209
Total9394558047662

Vizualizări   827Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Species like a swarm of swarms in the interrelations established with other species 4-15

CZU: 574.4

Mustaţă Gheorghe, Mustaţă Mariana
Dereglările metabolismului aminoacizilor mediatori la pacienţii cu hipotiroidie 15-19

CZU: 577.15:616.441-008.64-002

Vudu Lorina
Modificările morfofiziologice ale sistemului digestiv in funcţie de varstă (Reviul literaturii) 20-26

CZU: 57.022:616.33-008-053.9

Poleacova Lilia
Particularităţile modificării profilului şi conţinutului aminoacizilor glicogeni şi cetogeni in plasma sangvină la pacienţii cu hipotiroidie 27-32

CZU: 577.1:616.441-008.6

Vudu Lorina
Analiza comparativă a structurii şi activităţii funcţionale a aparatului fotosintetic la plantele de triticale 33-41

CZU: 581.1

Mereniuc Lilia
Genotipuri perspective de Origanum vulgare SSP. vulgare L. Şi Origanum vulgare SSP. Hirtum (LINK) ietswaart 41-50

CZU: 577.2:581.1

Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Ungur Nicon, Dragalin Ion
Evaluarea particularităţilor variabilităţii parametrilor fructului in populaţiile hibrizilor intra-şi interspecifici de tomate ca urmare a acţiunii infecţiei virale 51-59

CZU: 577.2:635.64

Mărîi Liliana
Distribution and numbers of wolves (Canis Lupus) in Bulgaria: What is going on? 59-65

CZU: 599.742.1(497.2)

Markov Georgi
The main diseases of Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904) and Corydoras aeneus (Gill, 1858) species, of loricariidae and callichthyidae families, being in captivity, their prevention and treatment 65-69

CZU: 597.2/5:639.2.09

Chiorean Adriana, Papadopol Nicolae C., Dumitrescu Elena
Relaţiile biocenotice ale viperei comune (Vipera Berus) în condiţiile Republicii Moldova 70-77

CZU: 591.13:598.115.33(478)

Postolache Vladimir
On the state of rare and endangered diurnal birds of prey in Moldova 78-85

CZU: 502.743:598.2(478)

Zubcov Nicolai, Munteanu Andrei, Crudu Vasile, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia
Apoidea of Moldova in the contexts of climate change and landscape degradation 85-90

CZU: 502.74:595.76/78

Andreev Alexei, Stratan Veniamin, Gargalik Svetlana
Artemia Leach, 1819 Гипергалинных озёр юга западной Сибири 90-103

CZU: 574.5:57.044:595.31(470+571)

Веснина Любовь
Diversitatea parazitofaunei zimbrilor din rezervaţia naturală „Pădurea domnească” şi animalelor domestice din zona adiacentă 103-111

CZU: 599.735.3/.5:636.082.14(478)

Erhan Dumitru, Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Zamornea Maria
Efectele undelor milimetrice asupra viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20 112-119

CZU: 577.3:579.8

Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia, Borisova Tamara, Rotaru Anatol
Procedee de sinteză dirijată a proteazelor de către micromiceta Fusarium Gibbosum CNMN FD 12 119-127

CZU: 577.2:579.6

Clapco Steliana, Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Coropceanu Eduard, Bulhac Ion
1-Oxyphenazine produced by Pseudomonas Aureofaciens induces resistance of leafy vegetables to grey rot causal agent 128-132

CZU: 579.61:615.322

Feclistova Irina, Le HamHuy
Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa cianobacteriei Nostoc linckia CNM-CB-03 133-139

CZU: 577:579.67:663.1

Valuţă Ana
Inhibitorii proliferării bacteriei Bacillus cereus in baza compuşilor coordinativi ai cuprului(II) care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide 139-146

CZU: 579.61:615.281.9

Rudic Valeriu, Lozan-Tîrşu Carolina, Zariciuc Elena, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties 146-160

CZU: 579.61:615.281.9

Barba Nicanor, Gulea Aurelian, Popusoi Ana, Lozan-Tîrşu Carolina, Poirier Donald
Conţinutul de humus – criteriul nivelului taxonomic al solului 161-167

CZU: 631.4

Ursu Andrei
Geographical-geochemical peculiarities of fluorine spread in natural components of Odessa region and its impact on some dental diseases of the population 167-174

CZU: 556.114.6:546.16:614.777(477)

Trigub Valentina
Geography of rendzinas in western region of Ukraine 175-182

CZU: 631.445.8(477)

Kyrylchuk Andriy
Membrul corespondent Ion Dediu la 80 de ani de la naştere 182-185

CZU: 001.8:574(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Rudic Valeriu, Ciubotaru Alexandru, Toderaş Ion, Şalaru Vasile, Cuza Petru, Chirilov Alexandru, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile
Profesorul Elena Zubcov la 65 de ani 186-189

CZU: 001.8:57(478)(092)

Duca Gheorghe, Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia