IBN
Închide
Ţugulea Andrian Vasile
Cuvinte-cheie (35): bioassay (2), auto emissions (2), chlorophyll "a" and "b" (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Analiza sinecologică a fluturilor diurni (Lepidoptera, Papilionoidea) din rezervația științifică „Codrii”
Ţugulea Andrian, Ţugulea (Hacina) Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributii la studiul impactului emisiilor auto asupra concentratiei pigmentilor asimilatori la unele specii de arbori
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noctuidele din subfamilia Condicinae (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în fauna Republicii Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina, Ţugulea Andrian
Institutul de Zoologie
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul nutrienților în poluarea difuză a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut
Mogîldea Vladimir, Bejan Iurie, Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău
Grabco Nadejda, Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica.Moldova
Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Impact of Tantareni landfill on surface and ground waters
Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu, Mogîldea Vladimir, Certan Corina, Ţugulea Andrian, Şciudlova Evghenia
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea faunei în zona carierei de calcar a fabricii „Lafarge Ciment” din or. Rezina, Republica Moldova
Bulimaga Constantin1, Derjanschi Valeriu2, Jurminschi Serghei2, Certan Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Considerațiuni privind rolul algelor în utilizarea unor gaze cu effect de seră din emisiile transportului auto
Ţugulea Andrian, Mogîldea Vladimir, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a s.a. „Lafarge Moldova” la etapa de exploatare
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Burghelea Aureliu1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de calcar ,,Lafarge Ciment” (Moldova S.A.) (până la exploatare)
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Florenţă Veronica1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea concentraţiei pigmenţilor asimilatori la unele specii de arbori sub acțiunea emisiilor transportului
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 15 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modification of concentration of assimilating pigments in some species of trees under the action of transport emissions
Ţugulea Andrian
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Rolul emisiilor auto asupra dezvoltării vegetaţiei
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Evaluarea fluxului de transport auto şi a intensităţii poluării pe unele artere din ecosistemul urban Chişinău
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 18(31) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 17 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Biodiversitatea vegetală a terenurilor degradate din comuna tohatin
Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Negara Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(41) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Râul Bâc şi dinamica poluării lui pe sectorul oraşului Chişinău
Bulimaga Constantin, Ţugulea Andrian, Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Vegetaţia din lunca r. Bâc, sectorul urban Chişinău
Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Negara Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18