IBN
Închide

26Publicaţii

125Descărcări

5828Vizualizări

Ţugulea Andrian
Cuvinte-cheie (60): Republic of Moldova (3), Republica Moldova (3), Lepidoptera (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Aspecte privind impactul tranportului auto asupra vegetației din regiunea de dezvoltare nord
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, Flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu, Ţugulea Andrian
Institutul de Zoologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica numărului unităților de transport ca factor de poluare a aerului atmosferic în R.D. Nord a Republicii Moldova
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia biotopică a fluturilor diurni (Lepidoptera, Papilionoidea) semnalați în rezervația științifică „Codrii”
Ţugulea Andrian, Ţugulea (Hacina) Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.
Bulimaga Constantin, Ţugulea Andrian, Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Analiza sinecologică a fluturilor diurni (Lepidoptera, Papilionoidea) din rezervația științifică „Codrii”
Ţugulea Andrian, Ţugulea (Hacina) Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributii la studiul impactului emisiilor auto asupra concentratiei pigmentilor asimilatori la unele specii de arbori
Ţugulea Andrian
Институт Экологии и Географии
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New data on the diversity of butterflies (insecta, lepidoptera) from the “Flămînda” natural forest reserve, Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu1, Ţugulea (Hacina) Cristina1, Ţugulea Andrian2
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Ecology and Geography
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noctuidele din subfamilia Condicinae (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în fauna Republicii Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina, Ţugulea Andrian
Institutul de Zoologie
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul nutrienților în poluarea difuză a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut
Mogîldea Vladimir, Bejan Iurie, Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău
Grabco Nadejda, Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica.Moldova
Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea impactului antropic in ecosistemul urban Orhei
Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir, Ţugulea Andrian, Scidlova E., Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of Tantareni landfill on surface and ground waters
Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu, Mogîldea Vladimir, Certan Corina, Ţugulea Andrian, Şciudlova Evghenia
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea faunei în zona carierei de calcar a fabricii „Lafarge Ciment” din or. Rezina, Republica Moldova
Bulimaga Constantin1, Derjanschi Valeriu2, Jurminschi Serghei2, Certan Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Considerațiuni privind rolul algelor în utilizarea unor gaze cu effect de seră din emisiile transportului auto
Ţugulea Andrian, Mogîldea Vladimir, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a s.a. „Lafarge Moldova” la etapa de exploatare
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Burghelea Aureliu1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de calcar ,,Lafarge Ciment” (Moldova S.A.) (până la exploatare)
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Florenţă Veronica1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea concentraţiei pigmenţilor asimilatori la unele specii de arbori sub acțiunea emisiilor transportului
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 15 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modification of concentration of assimilating pigments in some species of trees under the action of transport emissions
Ţugulea Andrian
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26