IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-21 11:15
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9013568755358426
Volume38242891016
Total9393811646374
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   648Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Концепция о санокреатологии респираторной системы 4-14

CZU: 612.21

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Vudu Lorina, Ştirbu Eugeniu, Вуду Григоре, Фрунзе Родика, Moldovan Aurica
Migration of the water-wading of birds from the republic of Moldova 15-36
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Zhurminsky Serghei
Aspecte ale tremorului fiziologic la tineri şi vârstnici 37-45
Minciună Vitalie
Studiul modificărilor calitative ale fracţiilor de proteine la tutunul transgenic sub acţiunea erbicidului Basta 45-51
Duca Maria, Glijin Aliona, Lupascu Victor, Orozco-Cardenas Martha
Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la Quercus Robur L. după aplicarea şocului termic 51-58
Cuza Petru, Ţîcu Lilia, Dascaliuc Alexandru
Acţiunea lupoaei (orobanche cumana wallr.) asupra componenţilor proteici la diverse genotipuri de floarea-soarelui 58-67
Duca Maria, Port Angela, Bârsan Ana, Popescu Victoria
Слабое засоление как фактор усиления теплового стресса 67-75
Харчук Олег, Кирилов Александр, Болотин О.А., Бригидина Т, Клейман Эмиль, Bezzubov Igor, Баштовая Светлана, Козмик Раиса, Тома С.
Efectele genice implicate în formarea şi transmiterea unor caractere cantitative la tomate 75-80
Rotaru Ludmila, Lupaşcu Galina, Jacotă Anatol, Mihnea Nadejda
Polimorfismul RAPD-PCR la plantele de Cucumis Sativus L. 81-88
Duca Maria, Port Angela, Homenco Tatiana
Evaluation of genes expression in maize genotypes with different degrees of drought tolerance, at the first stages of development 89-94
Badicean Dumitru
Creating and evaluating the new ocimum Basilicum L. Genotypes 94-100
Gonceariuc Maria, Gille Elvira, Florea Cristina, Brinzila I, Danila Doina
Сравнительная характеристика суммарных легко растворимых белков у подвидов Carassius Auratus Gibelio и carassius auratus auratus вида Carassius Auratus (L) 100-107
Дука Мария, Тодераш Ион, Şuleşco Tatiana, Ciobanu Lucia
Cultivarea speciei melcului viţei-de-vie Helix Pomatia L. în melcării de tip deschis 108-114
Andreev Nadejda, Toderaş Ion, Munteanu Andrei, Rotaru Ala
Содержание металлов в рыбе из дубэссарского и кучурганского водохранилищ 115-121
Zubcov Natalia, Şlenc D., Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Sapojnikova E., Crepis Oleg, Cebanu Aureliu
Изменения в развитии гонад у самок sander lucioperca в антропогенно-модифицированных условиях дубэсарского водохранилища 121-125
Фулга Нина, Usatîi Marin
Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului 126-131
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Miscu Vera, Iaţco Iulia, Rudic Valeriu
Componenţa biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole 132-137
Chiseliţă Oleg, Usatîi Agafia, Chiriţa Elena, Topală Lilia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena
Изучение активности супероксиддисмутазы в биомассе цианобактерии Spirulina Platensis, культивируемой в присутствии координационных соединений некоторых металлов 137-142
Efremova Nadejda
Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de tulpina aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02a în cultură submersă 142-146
Stratan-Binzari Maria
Compuşi complecşi de incluziune ai amantadinelor antivirale cu ciclodextrine 146-149
Boldescu Veaceslav
Solurile vertice – fenomen pedogenetic intrazonal 150-156
Ursu Andrei
Fenomenul marginalităţii în geografia solurilor 156-158
Ursu Andrei
Идентификация «референтных» зон мун. Кишинэу по количественным показателям биогенных веществ (азота и фосфора) в воде, донных отложениях и почвенном слое парковых зон 159-163

CZU: 504.064(478)+543.062

Dediu Ion, Belous Tatiana, Drumea Dumitru, Boicu Rodica
Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni 164-170
Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Lozan Raisa, Sergentu Efim, Spătaru Petru, Moşanu Elena, Goreacioc Tatiana, Jabin Veaceslav
Evaluarea deşeurilor periculoase cu implicarea indicilor convenţiei Basel 170-177
Bulimaga Constantin