IBN
Închide
Savva Mariana Vladimir
Cuvinte-cheie (22): choice of didactic career (1), motivational factors (1), guidance in teaching career (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Abordări conceptuale ale autodeterminării: dimensiune a ghidării în carieră
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale ghidării elevilor în cariera didactică: viziuni ale cadrelor didactice
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Alegerea profesiei didactice – actualităţi şi tendinţe
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul structurii personalităţii cadrului didactic: abordări teoretice
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Repere conceptuale privind orientarea profesională și ghidarea în carieră
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Condiţii de realizare a voluntariatului studenţesc pedagogic
Savva Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Analele ştiinţifice ale USM.Ştiinţe socioumanistice
Vol. II. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Abordarea psihopedagogică a formării premiselor citit-scrisului
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-420-4.
Disponibil online 6 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7