IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane" in honorem Ion Guţu, 1
Chişinău, Moldova, 6 mai 2022
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Guţu S.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 203
ISBN: 978-9975-159-72-2
CZU: 811.133.1+37.091(082)=135.1=133.1 D 42
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022  29CZU
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (25)Biologie (2)Pedagogie (6)Psihologie (1)Sociologie (1)Ştiinţe politice (1)