IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor",
Chişinău, Moldova, 13-14 mai 2020
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 69
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 237
ISBN: 978-9975-76-309-7
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 M 47
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (26)Filologie (58)Economie (1)Geografie (6)Pedagogie (43)Medicină (2)Studiul artelor, culturologie (3)Psihologie (6)Sociologie (7)Biologie (5)Istorie (3)Altele (2)Ştiinţe agricole (1)Chimie (1)Filosofie (1)