IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice",
Bălți, Moldova, 7 decembrie 2017
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Responsabili de ediție: Pomelnicova A.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Tipografia Indigou Color
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3316-6-1
CZU: 811'1+821.09+37.02(082)=00 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 iunie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (68)Pedagogie (15)Studiul artelor, culturologie (5)