IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Interuniversitaria" Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc,
Bălți, Moldova, 20 mai 2015
Interuniversitaria
Descărcări / accesări publicații
Periodicitatea de apariţie a evenimentelor științifice
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-50-169-9.
CZU: 082:378(478)=135.1=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (16)Tehnică (2)Ştiinţe agricole (5)Filologie (24)Chimie (1)Drept (1)Pedagogie (22)