IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane", 2
Chişinău, Moldova, 20 mai 2021
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 159
ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
CZU: 81/82.09+37.0(082)=135.1=111=133.1 E 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Filologie (94)Pedagogie (32)Studiul artelor, culturologie (13)Economie (1)Psihologie (2)Sociologie (3)