IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Seminarul "Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții",
Chişinău, Moldova, 24 iunie 2021
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
Cautare
Responsabili de ediție: Ursu L., Haheu-Munteanu E.
Editura: Editura UPS „I.Creangă“
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 399
ISBN: 978-9975-46-558-8.
CZU: 37(082)=135.1=161.1 I-48
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  43CZU
Disponibil în IBN: 4 mai 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (29)Psihologie (14)