IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice5/59/16
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 39
34 publicatii cu CZU (87.2%)
8 publicatii cu DOI (20.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 25 ORCID (78.1%),
1 Google Scholar ID (3.1%),
1 Scopus Author ID (3.1%)
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 39. Descărcări - 345. Vizualizări - 10527.
Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 32.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 15
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 10

Aprecierea probelor la revizuirea cauzelor penale în instanța de fond
Lupaşco Lilia
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. CEP USM. 252-265.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de drept penal privind hărțuirea în mediul online
Vîrlan Petru
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 26-35.
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea juridico-penală a faptelor de hărțuire sexuală săvârșite de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală
Bivol Octavian
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 54-64.
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concursul și concurența normelor în cazul infracțiunilor de fals în acte publice și unele infracțiuni contra patrimoniului
Pîrțac Cristina
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 244-256.
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuplul penal victimă-agresor prin prisma infracțiunii de hărțuire sexuală
Samoilenco Victoria
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 46-53.
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hărțuirea sexuală în penitenciar – efect represiv al normelor de subcultură
Samoilenco Victor
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 194-203.
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicația încălcărilor dreptului muncii în domeniul achizițiilor publice
Doni Corneliu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a trecerii corespondenţei poștale peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Aspecte teoretico-practice
Calineac Oleg
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ÎS FEP „Tipografi a Centrală". 340-347.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu jurisprudențial în materia infracțiunilor prevăzute la art.238 din codul penal al Republicii Moldova
Stratan Andrei
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(248) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subcultura criminală din mediul carceral și strategia de combatere a acesteia
Samoilenco Victor
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere". 55-61.
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Încheierea contractului de donaţie între absenţi
Cânepa Andrada - Mihaela
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 81-85.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte criminalistice în investigarea încălcării regulilor de creditare
Cucu Dumitru
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 113-119.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetăţenia în dreptul constituţional al Republicii Moldova
Deleanu Ruslan
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 120-125.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția juridică a superficiei până la modernizarea codului civil al Republicii Moldova și premisele ce au condus la modificarea Codului civil
Obadă Constanța
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(58) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrabanda mijloacelor băneşti, a valutei şi a valorilor valutare prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale
Calineac Oleg
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 49-53.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul judiciar al autorizării efectuării interceptării şi înregistrării comunicărilor prin prisma principiului proporţionalităţii
Carajeleascov Cristina
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 64-68.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea procedurii de executare: realităţi şi perspective
Căpățînă Mihaela
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 75-80.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrul dintre prezumţia de nevinovăţie şi pornirea urmăririi penale
Bria Iulia
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 42-48.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanţii procedurale de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul măsurilor speciale de investigaţie
Cristea Daniel
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 107-112.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa bunei-credinţe în dreptul de proprietate
Arapu Elena
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. CEP USM. 3-6.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39