IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe ale naturii și exacte.Științe economice",
Chișinău, Moldova, 15 septembrie 2020
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 U 47
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2020 65
2016 34
2014 27
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (28)Tehnică (14)Ştiinţe agricole (2)Chimie (23)Biologie (8)Economie (60)Pedagogie (1)Medicină (3)Sociologie (1)Administrare publică (1)