IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale",
Chișinău, Moldova, 26 septembrie 2020
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . Științe umanistice. Științe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SU, SS
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 302
ISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
CZU: 082:378.4(478-25)=00 U 5648
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (28)Filologie (278)Istorie (56)Filosofie (49)Pedagogie (66)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (97)Sociologie (155)Ştiinţe fizico-matematice (76)Chimie (64)Biologie (18)Economie (166)Drept (215)Ştiinţe politice (122)Administrare publică (46)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe agricole (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)