IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale",
Chișinău, Moldova, 14 septembrie 2021
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . Științe umanistice. Științe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SU, SS
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-158-39-8
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 februarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (28)Filologie (278)Istorie (56)Filosofie (49)Pedagogie (66)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (97)Sociologie (155)Drept (215)Ştiinţe politice (122)Administrare publică (46)Ştiinţe fizico-matematice (76)Chimie (64)Biologie (18)Economie (166)Ştiinţe agricole (6)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)