IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova",
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2017
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2017 92
Disponibil în IBN: 21 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Tehnică (3)Filologie (33)Chimie (11)Biologie (1)Istorie (3)Economie (9)Filosofie (9)Drept (13)Pedagogie (2)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (5)Psihologie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Sociologie (12)Ştiinţe politice (13)Administrare publică (4)